Typography

023 Zandvoort Kunst & Cultuur - Ook dit jaar van 3 t/m 9 mei van 09.00 – 17.00 uur, is Zandvoort weer de spil voor de zandsculpturenkunst. Het event vindt voor de 10ekeer plaats en het zou zo maar eens kunnen zijn dat dit in Zandvoort de laatste keer is.

Weliswaar heeft de organisatie WSSA zes gerenommeerde Europese ‘top-zandkunstenaars’ geselecteerd, maar vanwege alle corona-ellende heeft men besloten om geen internationale zandkunstenaars uit te nodigen en hen in te vliegen in ons land. Om die reden heeft men een aantal in Nederland woonachtige zandkunstenaars met verscheidene nationaliteiten uitgenodigd dit evenement de gewenste allure te geven..

Ode aan het landschap
In het kader van het landelijke themajaar dat door de provincie Noord-Holland wordt uitgedragen, heeft men dit jaar dan ook gekozen voor het thema ‘Ode aan het Landschap’. Men verwacht dan ook een grote diversiteit aan kunstwerken. In de periode van 3 t/m 9 mei kan iedereen op verschillende plekken in Zandvoort de activiteiten en aspiraties van de kunstenaars op de voet volgen.

Prijsuitreiking
Op 9 mei maakt een vakjury èn een jury bestaande uit schooljeugd de winnaar bekend. De prijsuitreiking wordt verricht door de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en wel in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. De kunstwerken blijven bewaard en kunnen tot 22 augustus worden bewonderd

Andere exposities

Gelijktijdig met de werken van de zandsculpturenkunstenaars kunnen cultuurliefhebbers een buitenexpositie van Nederlandse landschapsschilders bewonderen en zijn er in het Zandvoorts Museum en in het HDMZ Museum Zandvoort (Hans Davids Museum Zandvoort) diverse  exposities rond het thema ‘Ode aan het Landschap’.