Typography

Overeenkomst tussen provincie en gemeente getekend - 023 Heemstede Verkeer & Vervoer - De provincie Noord-Holland draagt een deel van de Cruquiusweg over aan de gemeente Heemstede. Afgelopen vrijdag 27 augustus hebben gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland en wethouder Nicole Mulder van de gemeente Heemstede hiertoe een overeenkomst ondertekend.

Het gaat bij deze overeenkomst met name om het wegdeel bij de nieuwe woonwijk Slottuin. Met de overdracht van de weg kan de maximumsnelheid hier van 80km naar 50km per uur. Dit komt de leefbaarheid in de nieuwe woonwijk ten goede.

Verlegging bebouwde komgrens
De gemeenteraad had eerder al de bebouwde komgrens verlegd naar de plek waar, komend vanuit de Haarlemmermeer, de woonwijk Slottuin begint. Door de overdracht van het wegvak van provinciaal naar gemeentelijk beheer kan de snelheid van 50km per uur nu ook vanaf die grens worden ingevoerd. De gemeente wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van dit weggedeelte. De weg zal worden ingericht op de nieuwe maximumsnelheid van 50km. Een inrichting die past bij het snelheidsregime op een weg, is ook een belangrijk uitgangspunt van het wegcategoriseringsplan waaraan de gemeente momenteel werkt. Bovendien is dat ook een vereiste voor de handhaving. Er komen dan ook niet alleen nieuwe verkeersborden, maar ook andere aanpassingen, zoals bomen in de middenberm en aan de oostzijde van de weg, lichtmasten worden verplaatst en de berm wordt aangepast.

Van 80 naar 50 km. per uur met verbeterde ontsluiting
Wethouder Nicole Mulder is verheugd dat de weg nu een lagere maximumsnelheid kan krijgen en een inrichting die bij de functie past. “We hebben ons hier lange tijd voor ingezet. In de eerste plaats is dit natuurlijk goed nieuws voor de bewoners langs en in de buurt van de weg. Door Heemstede lopen drukke verkeersaders en het is goed dat op die zogenoemde gebiedsontsluitingswegen, waar ook mensen aan wonen, niet harder dan 50km mag worden gereden. Dat is goed voor de veiligheid en leefbaarheid. Voor de overige wegen en straten willen we naar een maximumsnelheid van 30km per uur. Dit wordt geregeld in het wegcategoriseringsplan. Een verder uitgewerkt voorstel, mede op basis van inbreng van de inwoners van Heemstede, wordt in het najaar aan de gemeenteraad voorgelegd.”