Typography

023 Haarlem Economie - De debatreeks “De Toekomst van de Democratie” behandelt tot de gemeenteraadsverkiezingen Haarlemse onderwerpen. Op 24 januari is dat de Toekomst van de zzp’ers onder de titel zzp’ers, Lust of Last? 

Wat kan Haarlem voor de positie van deze mensen doen. Daarover gaan onder leiding van Stan Kaatee Daniel Waagmeester van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Frank Alfrink van ZZP Nederland met elkaar, met vertegenwoordigers van de gemeente, lokaal FNV en Haarlemse zzp’ers en met de zaal in debat.

Het aantal zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) in Nederland is de laatste 10 jaar met bijna 50 procent toegenomen. Ongeveer 800 duizend zzp’ers verdienen als zelfstandige hun hoofdinkomen, en nog eens zo’n 600 duizend mensen verdienen naast hun reguliere baan iets bij als eenpitter. Haarlem telt ruim 11.000 zzp’ers. Zzp’ers worden vaak beschouwd als innovatieve aanjagers van de nieuwe economie. Is dat een reëel beeld, of gaat er achter die facade vooral een moderne vorm van uitbuiting schuil? Wat betekenen zzp’ers voor de lokale economie? En wat kan en moet Haarlem voor haar zzp’ers doen?

 

Deze vragen staan centraal in het debat ‘ZZP’ers, nieuwe economie of moderne uitbuiting?’ dat op woensdagavond 24 januari plaatsvindt. Het thema wordt ingeleid door Daniel Waagmeester van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna Frank Alfrink van ZZP Nederland zijn visie op de relatie lokale overheid – zzp’ers zal geven. Hoe het in Haarlem gesteld is met die relatie wordt belicht door vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem, Wouter Boender van Lokaal FNV Haarlem en de Haarlemse zzp’ers. De avond wordt voorgezeten door Stan Kaatee, directeur Economische Zaken van de gemeente Amsterdam en inwoner van Haarlem

De Pletterij is gevestigd aan de Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem. De toegang is gratis,  een vrijwillige bijdrage is welkom. Reserveren via www.pletterij.nl.