Typography

023 Heemstede Economie & Duurzaamheid - Op 26 oktober is de uitvoeringsovereenkomst tussen BIZ Heemstede centrum en de gemeente Heemstede in een online sessie ondertekend.

  

 

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarin alle ondernemers en/of vastgoedeigenaren gezamenlijk investeren in de economische vitaliteit en aantrekkelijkheid van het gebied. Vanwege de coronamaatregelen kon deze feestelijke ondertekening niet fysiek plaatsvinden, zodoende hieven wethouder Nicole Mulder en drie van de vier bestuursleden van BIZ Heemstede centrum in oprichting, Rogier Heijn, Hilde Slagter en Willem van Dam, online het glas op deze mijlpaal.

Het (oprichtings)bestuur van BIZ Heemstede Centrum heeft het initiatief genomen om de samenwerking voor het centrum van Heemstede te versterken. Gezamenlijk willen ze de omgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken. Dit kan echter alleen als zij met zoveel mogelijk ondernemers onderling en met andere stakeholders samenwerken en er een structureel budget beschikbaar is.

Om tot een BIZ te komen wordt een formeel traject doorlopen, waarbij de gemeenteraad instemt met de BIZ-verordening en een draagvlakmeting onder de ondernemers het sluitstuk vormt. Bij positief besluit van de gemeenteraad en voldoende draagvlak onder ondernemers (deze draagvlakmeting vindt in februari 2021 plaats) zal de BIZ in werking treden en dragen alle ondernemers bij aan de plannen die de BIZ voor het gebied heeft. De BIZ wordt dan ingesteld voor een looptijd van 5 jaar.

De ondernemers werken in dit traject nauw samen. De uitgangspunten voor het BIZ-plan liggen in ‘Hier ben ik thuis – toekomstbeeld Heemstede centrum’. In het BIZ-plan zijn korte- en lange termijn doelstellingen en concrete acties geformuleerd en vastgelegd. De BIZ zet o.a. in op een aantrekkelijkere openbare ruimte, verbeteren van de verkeersveiligheid, aansprekende evenementen voor bewoners en bezoekers en het ontwikkelen van een herkenbare en onderscheidende positionering. Daarnaast zullen ondernemers samen investeren in de on- en offline promotie van het BIZ-gebied, het professionaliseren van de samenwerking (o.a. door het aanstellen van een centrummanager) en het vergroten van slagkracht van ondernemers in het BIZ-gebied.

De uitvoeringsovereenkomst die nu getekend is, is een formeel onderdeel van het traject en omvat de afspraken die de gemeente met de BIZ heeft gemaakt, zoals de inspanningsverplichting van zowel gemeente als de BIZ, verantwoording van de budgetten, etc. De formele draagvlakmeting zal in februari 2021 plaatsvinden, waarna bij voldoende draagvlak – 67% van de stemmers is vóór de BIZ – de BIZ met terugwerkende kracht per 1-1-2021 in werking treedt.