Typography

023 Heemstede Politiek & Maatschappij/Cybercrime - Burgemeester Nienhuis (Heemstede) en burgemeester Romeyn (Heiloo) hebben namens Noord Holland Samen Veilig (NHSV) de landelijke ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’ ondertekend.

 In deze City Deal gaan Nederlandse gemeenten, 3 ministeries, regionale veiligheidsallianties en kennisinstellingen nauw samenwerken om de cyberweerbaarheid onder burgers en bedrijven te vergroten.

Cybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden en de risico’s nemen toe, omdat bijna de hele wereldbevolking toegang heeft tot de digitale wereld. Om ons weerbaarder te maken moet er meer en beter samengewerkt worden. De City Deal is een belangrijk instrument voor gemeenten, ministeries en andere maatschappelijke partners en/of marktpartijen om gelijkwaardig op te trekken. Burgemeester Nienhuis ziet het samenwerkingsverband als een grote stap voorwaarts: ‘Ik werk graag samen om virtuele dammen en dijken op te richten voor cyberveiligheid!’.

Het samenwerkingsverband Noord Holland Samen Veilig (NHSV) bestaat uit 34 gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Noord-Holland. De aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit is één van de speerpunten. Kennis en mankracht worden gebundeld en is er ruimte voor innovatieve projecten op de thema’s met prioriteit. Twee van deze regionale projecten zijn nu opgenomen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime.

 

HackShield
De pilot HackShield (www.joinhackshield.nl/campagne/noord-holland) is één van de eerste projecten van Citydeal Lokale Weerbaarheid. De ervaringen van deze pilot in Noord Holland worden gebruikt voor de uitrol van dit succesvolle initiatief in de rest van Nederland. HackShield is een transmediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren. Dit ontbreekt anno 2020 nog steeds in hun (digitale) opvoeding. Het spel zorgt ook voor een gedragsverandering bij ouders en verzorgers. In het spel moeten de kinderen hen ook beschermen tegen digitale gevaren.

In Noord-Holland doen 25 gemeenten mee aan het project HackShield en zijn inmiddels meer dan 1200 Cyber Agents in het spel geworven. Op 9 december wordt een tweede lichting Cyber Agents gehuldigd.

 

Bestuurlijke maatregelen online orde
Naast het vergroten van de weerbaarheid zoeken gemeenten ook naar mogelijkheden om cybercrime aan te pakken en herhaling te voorkomen. In 2018 en 2020 zijn hierover twee onderzoeken gepubliceerd. NHSV gaat in 2021 samen met de VNG, het CCV, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Thorbecke Academie kijken hoe deze vertaald kunnen worden naar concreet bestuurlijk gereedschap. Waar mogelijk wordt het gereedschap ook ingezet.

Bekijk hier de bekrachtingsvideo: