Typography

023 Heemstede Verkeer & Vervoer - In de herfstvakantie voert de gemeente werk aan het asfalt uit tussen de Johan Wagenaarlaan en Cruquiusweg. Het werk vindt plaats van maandag 18 tot en met donderdag 21 oktober, met een mogelijke uitloop naar de vrijdag. Om het werk enerzijds zo snel mogelijk te doen en anderzijds de drukke ochtendspits te ontlasten, wordt er gewerkt van ‘s morgens 9 uur tot uiterlijk 5 uur in de nacht.

Tijdens het werk wordt het verkeer in beide richtingen over dezelfde rijbaan geleid, waardoor er maar één rijstrook beschikbaar is. Op maandag 18 oktober is de aansluiting met de Johan Wagenaarlaan afgesloten voor verkeer.

Verkeersgevolgen
Als er aan een wegdeel gewerkt wordt zijn de zijstraten afgesloten, zoals de Johan Wagenaarlaan op 18 oktober. Het verkeer wordt omgeleid (ook fietsers), dit is aangegeven met borden. Bij kruisingen worden fietsers en voetgangers begeleid bij het oversteken. Bushaltes binnen het werkgebied vervallen tijdelijk. Informatie hierover staat bij de halteplaatsen zelf.
Meer informatie over de gevolgen van het werk voor het verkeer staat op www.heemstede.nl/werkaandeweg.

Groot onderhoud sinds voorjaar
Al vanaf het voorjaar vindt er onderhoud plaats aan de Heemsteedse Dreef. Eerst werd het riool gerenoveerd en in september is gestart met het vervangen van drie verkeersregelinstallaties (verkeerslichten). Het laatste onderdeel van het groot onderhoud is het werk aan het wegdek. De bovenlaag van de asfaltverharding op dit deel van de Heemsteedse Dreef is aan vervanging toe. Hierbij wordt gebruik gemaakt van geluidsreducerend asfalt.

Snel en kort
Ook voor de omwonenden is er hinder door de werkzaamheden, dat is helaas niet te vermijden. Onderhoud aan de weg is soms nodig om het verkeer nu en in de toekomst soepel door Heemstede te leiden. Het werk wordt zo snel mogelijk uitgevoerd om de hinder voor verkeer en omwonenden ook zo kort mogelijk te laten duren. Omwonenden hebben ook voordeel bij de werkzaamheden: er komt ‘stiller’ asfalt, zodat de geluidsoverlast door het verkeer op de Heemsteedse Dreef afneemt.