Typography

023 Politiek & Maatschappij - Na de eerste verkennende gesprekken die zijn gevoerd wordt een volgende stap gezet in het formatieproces. Oud burgemeester, wethouder en Tweede Kamerlid Pieter Litjens wordt de (in)formateur die het proces voor de formatie in Haarlemmermeer gaat begeleiden.

De heer Litjens zal een aantal gesprekken voeren die voortborduren op de verkennende gesprekken die eerder gevoerd zijn. De opdracht voor de formateur is om op korte termijn de formatie formeel te starten met partijen die op basis van de eerdere uitgangspunten uit de verkennende gesprekken als ook qua partijstandpunten tot een logische nieuwe coalitie kunnen komen.

Pieter Litjens zelf geeft aan erg veel zin te hebben om als formateur voor Haarlemmermeer aan de slag te gaan. Als oud burgemeester van Aalsmeer en Wethouder in Amsterdam kent hij buurgemeente Haarlemmermeer goed. Hij wil als verbinder de partijen tijdens het formatieproces bij elkaar brengen.

Vanwege het afscheid van de oude gemeenteraad, de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de geplande raadsvergadering ligt het voor de hand dat de formatie volgende week zal starten.