Typography

De Princehof en noodwoningen op drie locaties - 023 Heemstede Maatschappij - De gemeente gaat naast de huidige locatie Kerklaan 61 meer vluchtelingen opvangen. De Princehof (Glipperweg 57) wordt nu voorbereid en er zijn noodwoningen gekocht, waarvoor drie locaties in aanmerking komen. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld. Daarnaast organiseert de gemeente op donderdag 7 april a.s. voor hen een bijeenkomst.

De noodwoningen zullen gefaseerd geplaatst worden op drie verschillende locaties: een deel van het parkeerterrein van Sportpark Groenendaal, een deel van de parkeerplaats van het raadhuis en de parkeerplaats of het plantsoen bij de Kohstammlaan in de Geleerdenwijk. Het gaat om 30 noodwoningen in totaal, die plaats bieden aan ongeveer 60 mensen. Op locatie De Princehof zullen circa 25 vluchtelingen opgevangen worden.

Met het inzetten van deze locaties, en de Kerklaan, beantwoordt de gemeente aan de opdracht om in Heemstede op korte termijn 100 opvangplekken te realiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Bijeenkomst
Aanstaande donderdag 7 april vindt van 20.15 tot 22.00 uur in het raadhuis een bijeenkomst plaats over de nieuwe opvanglocaties. Omwonenden worden dan geïnformeerd en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Op de gemeentelijke website is een speciale pagina aangemaakt met informatie over de opvang van Oekraïners: heemstede.nl/Oekraïne.