Typography

Argumenten van voor - en tegenstanders
023 Heemstede Politiek - Op 30 oktober 2010 werden de eerste initiatieven besproken voor het bouwen van een nieuwe full-service Vomar midden in het centrum van Heemstede.

De plannen staan na zeven jaar in de startblokken. Als locatie heeft men gekozen voor de Binnenweg 70 t/m 86 en het daarachter gelegen parkeer- en bedrijventerrein. De plannen voor de bouw stuiten echter op grote bezwaren van omwonenden die vrezen voor overlast in de ruimste zin van het woord. Het verzet tegen de bouw neemt grootse vormen aan. Onlangs startten daarom verontruste Heemstedenaren een petitie die op www.heemstedezegtnee.nl van handtekeningen kan worden voorzien.

Niet iedereen is blij als op 22 mei jl. Trottoir Participaties B.V. (Hoorne Vastgoed) een verzoek indient tot wijziging van het bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving’ om de bouw van de supermarkt (1800 m2 bruto vloeroppervlak) met 10 appartementen, ca. 125 m² winkelruimte en een parkeergarage voor ca. 115 parkeerplaatsen mogelijk te maken.

Voorstanders VVD, CDA en D66
Weliswaar keuren de VVD, het CDA en D66 de plannen goed omdat zorgvuldig aan alle voorwaarden is voldaan. Het college heeft zorgvuldig overlegd met de projectontwikkelaar, de omwonenden, de winkeliers en andere belanghebbenden. Er is hard gewerkt aan draagvlak en de omwonenden hebben op veel punten hun zin gekregen.
Volgens de partijen bevestigen onderzoeken telkens weer dat een goede invulling van de food-functie essentieel is voor de levensvatbaarheid van het centrum. Een goed  dagelijks aanbod is een basisvoorwaarde en de boodschappenfunctie is misschien wel de belangrijkste economische drager.
Er komen bovendien extra woningen waaraan Heemstede veel behoefte heeft. Verder komen er 115 parkeerplekken in de parkeergarage en de binnenplaats waardoor verkeer op de Binnenweg kan worden ontzien. De uitbreiding van de Vomar past volgens de 3 partijen bij de onlangs aangenomen winkelvisie. Daarom heeft ook de winkeliersvereniging WCH zich uitgesproken voor de Vomar-plannen. 


Tegenstanders HBB, PvdA en Groen Links
Democratie met voor- en tegenstanders
Het HBB, de PvdA en Groen Links zijn echter vanaf het begin af aan faliekant tegen deze vestiging. Onderzoek wijst bovendien óók nog eens uit dat maar liefst 75% van de huidige winkeliers en 65% van het winkelend publiek grote tegenstanders zijn van een nieuwe Vomar. Dat zijn cijfers die er niet om liegen en waar een democratisch ingestelde gemeente rekening mee dient te houden. De letter ‘D’ staat immers voor ‘democratie’ en die vind je ook terug in ‘het merk’ van de VVD, het CDA en D66. De tegenstanders twijfelen in dit geval aan de inhoud van de letter ‘D’.    

Omwonenden van de Binnenweg vrezen toename van problemen voor wandelaars en fietsers, voor geluids- en verkeersoverlast, voorzien problemen rondom de veiligheid, verkeersopstoppingen, luchtvervuiling, verschraling speciaalzaken. Bovendien ís er al een Vomar en als die verdwijnt kan dat een verdere leegstand van de noordelijke Binnenweg teweeg brengen. Verder meent men dat het dorpse karakter van Heemstede nóg meer  wordt aangetast. Tot slot achten tegenstanders bewezen dat er geen draagvlak is voor een nieuwe Vomar-supermarkt. Desondanks echter trachten de drie democratische partijen dit plan ‘er tóch door te drukken’ terwijl veel inwoners een nieuwe Vomar een onverteerbare gang van zaken vinden.

Petitie

De initiatiefnemers roepen daarom inwoners en winkeliers van Heemstede op om, als zij óók tegen de bouw van een nieuwe Vomar in het centrum van Heemstede zijn, de petitie www.heemstedezegtnee.nl te tekenen. Een dikke 600 Heemstedenaren hebben inmiddels de petitie ondertekend; de organisatoren verwachten dat nog vele handtekeningen vóór 30 november zullen volgen. Op die dag namelijk wordt, tijdens de raadsvergadering, de petitie aangeboden aan alle fractie- en raadsleden. De petitie zal, zeker gezien ons democratisch bestel, worden meegenomen in de besluitvorming en zal van essentieel belang worden voor de keuze ‘voortgang of prullenbak’ van dit project.

Jos de Jong

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Trombose

coolblue

Greenchoice