Typography

023 Heemstede Politiek - GroenLinks is de derde partij in Heemstede die het partijprogramma voor de periode 2018-2022 presenteert. Een heel kort en bondig programma met uiteraard die onderdelen waarin GroenLinks zich wil onderscheiden.

De partij wil Heemstede groener, duurzamer en zorgzamer maken. Als alternatief voor de oude en nu gesloten spoorwegovergang bij Alverna willen zij voor wandelaars en fietsers twee ongelijkvloerse overgangen aanleggen. Bouwen in het Manpadslaangebied wil GroenLinks niet, alleen als dit aantoonbare ecologische meerwaarde heeft. Men denkt aan een stimuleringsregeling om woningen energieneutraal en gasvrij te maken. De partij wil zonnepanelen plaatsen op het parkeerterrein achter het raadhuis en achter de bibliotheek. De belastingen moeten geheven worden op basis het energielabel.

 

GroenLinks wil een flink prijsverschil aanbrengen tussen de grote en de kleine rolemmer. Bedrijven die meedoen om het energiegebruik en het afval te verminderen ontvangen een groene sticker. Zij breken een lans voor betaalbare woningen voor één of tweepersoonshuishoudens.

Op de doorgaande wegen wil GroenLinks 30 km instellen. Fietsers en voetgangers komen op de eerste plaats. Werkloze inwoners van 55+ moeten vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. Geen wachtlijsten voor jongeren met Psychische problemen. Statushouders mogen wat de partij betreft meer bijverdienen dan de huidige €199,--per maand. Tenslotte wil GroenLinks het zwembad ook op de lange termijn behouden. Eric de Zeeuw is opnieuw de lijsttrekker ook Thera van der Heijden gaat voor een tweede termijn. GroenLinks heeft geen moeite toekomstige raadsleden te vinden, want op de lijst prijken maar liefst 21 kandidaten.

Eric van Westerloo

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

13 december 2018

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen