Typography

Circuitgeluid aan banden en geen Formule 1

023 Haarlem Zandvoort Politiek - Het Platform Rust Bij De Kust is een samenwerkingsverband van organisaties en wijkraden die de verkeers- en geluidsoverlast van het Circuit Zandvoort willen terugdringen. De mogelijke komst van de Formule 1, die deze overlast naar verwachting zal vergroten, heeft hen er toe gebracht hun krachten te bundelen.

Het Platform Rust Bij De Kust vraagt de regiogemeenten en de Provincie Noord-Holland onderzoek te laten doen naar de effecten en mogelijkheden om hinder en overlast van het circuit nu en in de toekomst te voorkomen. De Provincie NH als bevoegd gezag voor de Omgevingswet moet de belangen behartigen van mensen in hun woonomgeving en de flora en fauna in de omliggende natuurgebieden. De gemeentebesturen moeten onder andere weten wat de verkeers- en geluidsoverlast is voor zij een besluit nemen over de uitbreiding van het gebruik van het circuit met F1 races. Ook moet er meer duidelijkheid zijn over de bijdragen die van de overheden worden verwacht in de investeringen in het circuit, de infrastructuur en de jaarlijkse exploitatiekosten.

De Raadscommissie van Zandvoort bespreekt op 9 januari 2018 het rapport over het circuit. Het Platform Rust Bij De Kust verzoekt de gemeente Zandvoort geen verstrekkende besluiten te nemen zonder de overlast en financiële consequenties te kennen. Het Platform vraagt de gemeenteraden in de regio en Provinciale Staten NH hun verantwoordelijkheid te nemen en onderzoek te doen naar de diverse consequenties van toenemende activiteiten op het Circuit van Zandvoort.

 

Gemeente Zandvoort heeft economisch onderzoeksbureau Decisio opdracht gegeven onderzoek te doen naar de economische betekenis van het huidige circuit en de economische impact van Formule 1 evenementen op de regio en de BV Nederland. Het Platform constateert dat de eventuele komst van F1 evenementen niet uitsluitend een Zandvoortse aangelegenheid is. De nadelige invloed van het circuit is ook in de andere gemeenten van Zuid-Kennemerland merkbaar. Sinds het circuit wordt geëxploiteerd door de huidige eigenaren, hebben de bewoners een gestage toename van de verkeers- en geluidsoverlast waargenomen in de leefomgeving van de aangrenzende woongebieden. Dat doet ernstig afbreuk aan het woongenot en de natuurbeleving waarvoor deze gebieden bedoeld zijn en aan de rust van de dieren die daar leven. Er zijn nu (2017) al 240 dagen met activiteiten waarbij veel geluid wordt geproduceerd. Ook buiten de 12 toegestane “bulderdagen” veroorzaken de meeste activiteiten veel geluid. Bij de komst van F1 races komen er nog meer van dergelijke activiteiten op het circuit.

Voor het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit is het nodig informatie te hebben over alle omgevingseffecten van de F1 en de spin off hiervan in de regio. Dit is onder andere frequentie en piek van het geluid van verkeer, raceauto’s en helikopters op diverse locaties. De verkeersproblemen en oplossingen bij de doorstoom door de woongebieden in Zuid Kennemerland. De toename van CO2 en andere schadelijke stoffen door meer verkeer. De consequenties voor de flora en fauna in de natuurgebieden. De hoogte van de overheidsinvesteringen in het circuit (worden nu geschat op een bedrag tot 60 miljoen euro). De kosten van de verkeersoplossingen. De hoogte van de jaarlijkse overheidsbijdrage in de oplopende exploitatietekorten van het circuit.

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

13 december 2018

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen