Typography

023 Haarlem Politiek - GroenLinks, PvdA, D66, CU, SP, OPHaarlem, Actiepartij en Jouw Haarlem dienen donderdag 19 juli een motie in over de plannen van het kabinet om mensen met een arbeidsbeperking door middel van loondispensatie onder het minimumloon te laten werken.

De Haarlemse partijen kunnen zich niet vinden in de plannen van staatssecretaris van Ark, om per 1 januari 2019 loonsubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen voor loondispensatie. Volgens de plannen hoeft een werkgever de werknemer alleen te betalen voor de productiviteit van de werknemer, dat betekent dat de werknemer minder dan het minimumloon kan verdienen. De werknemer ontvangt zo nodig een aanvullende uitkering van de gemeente, maar moet deze wel eerst zelf aanvragen. Vanwege het feit dat de werknemer minder loon van de werkgever ontvangt bouwt de werknemer ook nog eens minder pensioen op.

 

Het College van de Rechten van de Mens heeft middels een brief aan de Tweede Kamer grote bezwaren geuit tegen het plan en heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) haar twijfels geuit. De plannen druisen in tegen het VN Verdrag voor mensen met een beperking. “Zeker in het jaar van de toegankelijkheid waarin wij als Haarlem toewerken naar de verwezenlijking van het VN Verdrag voor mensen met een beperking, moeten wij ons uitspreken tegen deze plannen”, aldus Roséanne Timmer-Aukes GroenLinks, een van de initiatiefnemers van de motie.

De gezamenlijke partijen roepen het college op om zich achter de VNG te scharen en de VNG te helpen bij het zoeken naar alternatieven voor deze maatregel.