Typography

023 Politiek Heemstede - HBB, GroenLinks en PvdA blijven tegen de komst van de Vomar. Wel vinden wij dat het plan nu verbeterd is, met minder overlast en veiliger verkeer. Vorige week donderdag is de gemeenteraad akkoord gegaan. Afgelopen november stemde de gemeenteraad in met een nieuw bestemmingsplan met alleen de steun van VVD, D66 en CDA. Dit plan maakt een grote Vomar met woningbouw en een ondergrondse parkeergarage mogelijk.

HBB, GroenLinks en de PvdA stemden toen, met goede argumenten, tegen de komst van een nieuwe Vomar tussen de Binnenweg en de Eikenlaan nadat een oproep om dit item niet zo vlak voor de verkiezingen te behandelen werd genegeerd. Want een grote Vomar geeft overlast voor omwonenden, maakt het verkeer onveiliger, en vormt een te grote concurrent voor de speciaalzaken en andere supermarkten. HBB, GroenLinks en PvdA hebben alle mogelijkheden afgewogen. Het voorbereidingsbesluit van eind juni maakte daar ruimte voor. Hoorne Vastgoed was het niet eens met dat voorbereidingsbesluit, en diende een schadeclaim in. Op zich een onterechte claim, omdat het voorbereidingsbesluit zelf niet zorgt voor schade.

Hoorne Vastgoed heeft namelijk nog geen omgevingsvergunning aangevraagd en het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk: bewoners en Deka Supermarkt hebben beroep aangetekend bij de Raad van State. Hoorne Vastgoed zorgde daarnaast met hun “claim” van eerst 7 miljoen euro en daarna zelfs 17 miljoen euro, welke klakkeloos werd overgenomen door sommige politieke partijen voor de nodige onrust. Dat die ongegrond is blijkt uit de inmiddels openbaar gemaakte adviezen.

 

Het college heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. De mogelijkheden zijn verkend voor een geheel ander dan wel beter plan. Er is constructief gesproken met Hoorne Vastgoed. Nu Hoorne niet wilde afzien van de supermarkt heeft dat geleid tot enkele belangrijke wijzigingen, o.a.: een grotere afstand tot omliggende woningen, een veiliger uitrit van de parkeergarage naar de Binnenweg, meer ruimte voor fietsparkeren ,meer ruimte voor het winkelend publiek, en gevels die beter aansluiten bij de bestaande gevels aan de Binnenweg.

Afgelopen donderdag is het verbeterde plan voor de nieuwe Vomar goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook HBB, GroenLinks en PvdA hebben nu voorgestemd. Tegenstemmen van dit nieuwe Vomar plan leverde teveel financiële risico’s voor onze gemeente op. Deze uitkomst is het maximaal haalbare zonder in een positie te komen van schadeclaims en (wellicht jarenlange) rechtszaken met alle risico’s van dien.

HBB, GroenLinks en PvdA zijn wel verheugd dat er nu een beslissing is over dit dossier.