Home

Nachttrein tussen Haarlem en Amsterdam succesvol!

GroenLinks Haarlem en PvdA Haarlem pleiten voor extra nachttreinen

023 Haarlem Politiek - In de commissie beheer van donderdag 8 juni heeft wethouder Cora-Yfke Sikkema de eerste cijfers bekend gemaakt van het gemiddeld aantal reizigers per nachttrein. Uit de eerste cijfers blijkt dat het gebruik de verwachtingen heeft overtroffen.

In de nachttreinen van Amsterdam naar Haarlem zitten in de eerste drie maanden van 2017 gemiddeld ruim 100 reizigers per trein. Dat is twee keer zoveel als gedacht. In de omgekeerde richting, van Haarlem naar Amsterdam, is het aantal reizigers lager; gemiddeld ruim 30 reizigers per trein. Overall is de inzet van deze nachttreinen succesvol. Initiatiefnemers Robbert Berkhout, Jasper Drost (GroenLinks Haarlem) en Floor Roduner (PvdA Haarlem) zijn blij met deze cijfers en pleiten voor extra nachttreinen.

Lange tijd was het een grote wens in Haarlem: treinen die Haarlem en Amsterdam in de nacht met elkaar verbinden. Sinds de dienstregeling van 2017 is het zover. Met een groot feest vertrok de eerste nachttrein van Haarlem naar Amsterdam. Sinds die dag rijdt in de nacht van vrijdag en zaterdag een extra trein heen en weer tussen Amsterdam en Haarlem. Robbert Berkhout (GL): “het feest rond de eerste nachttrein was een groot succes. Het liet gelijk de enorme behoefte naar goede verbindingen tussen Amsterdam en Haarlem in de nacht zien, mooi dat dit zich heeft doorgezet afgelopen maanden”. Naar aanleiding van deze cijfers pleiten GroenLinks Haarlem en PvdA Haarlem voor een uitrol van meer nachttreinen. Floor Roduner (PvdA): “De extra trein op vrijdag- en zaterdagnacht zagen wij als een mooi begin, maar het doel is altijd geweest dat de verbinding tussen Amsterdam en Haarlem de hele nacht goed is. Het aantal reizigers geeft ons op basis van deze eerste beloftevolle resultaten aanleiding om voor inzet van meer treinen in de nacht te pleiten”.

Om dit voor elkaar te krijgen richten GroenLinks Haarlem en PvdA Haarlem zich in eerste instantie tot NS. Jasper Drost (GL): “We kunnen ons niet anders voorstellen dan dat de NS ook blij is met deze cijfers. We roepen NS dan ook op reizigers in de nacht tussen Haarlem en Amsterdam serieus te nemen, en in de nieuwe dienstregeling van 2018 meer nachttreinen in te zetten.”