Invoering Ja/ja-sticker

  • 023 Heemstede Economie & Duurzaamheid - Met ingang van 1 januari 2022 voert Heemstede de Ja/ja  sticker in. Dat betekent dat inwoners standaard geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen maar nog wel huis-aan-huisbladen. Heemstedenaren die nog wel graag papieren folders willen ontvangen, moeten een ja/ja-sticker op hun brievenbus plakken.