Typography

023 Heemstede Duurzaamheid/Recreatie - Bij park Meermond ter hoogte van de Cruquiushaven is vanaf 2009 een recreatief trekpontje in gebruik geweest. Dit pontje kende hoge onderhoudskosten en veel storingen met name veroorzaakt door vervuiling van de ketting die op de bodem van de vaart lag.

In verband hiermee is in 2016 besloten het pontje uit de vaart te nemen. Aanvankelijk is toen het plan opgepakt om in deze verbinding een brug aan te brengen. Een voorstel hiertoe werd echter verworpen door de raadscommissie Ruimte in september 2017. De commissie vroeg toen om een oplossing met een ‘verbeterd pontje'. Vanaf toen zijn verschillende varianten bekeken.

In januari 2019 is besloten om nog eens opnieuw alle mogelijke varianten in beeld te brengen en dan het vervolgtraject te bepalen. In mei is de ‘Variantenstudie pontje Meermond ‘afgerond en in juli 2019 is deze studie met de bewoners besproken. Daarin is afgesproken in te zetten op de variant “Kabelveerpont”.

De gemeente heeft de variant kabelveerpont op basis van Design & Construct aanbesteed. Daarbij werd aangegeven dat het bedrijf dat de beste aanbieding doet het plan verder mag uitwerken en daarna uitvoeren. Het bedrijf Damsteegt uit Meerkerk heeft de beste aanbieding gedaan en is nu gestart met het uitwerken van het plan op basis van een kabelveerpont. De kosten voor een verbeterd pontje  zijn aanzienlijk lager dan die voor de aanleg van een brug, waarvoor in eerste instantie € 200.00,= beschikbaar was gesteld naast € 25.000,= voor voorbereiding van die brug.

Het totaal beschikbaar gestelde investeringsbedrag, waarvan reeds een deel is gemaakt met het onderzoek naar de uiteindelijk afgewezen ‘brug-variant’, zal verder de € 225.000,=  niet overschrijden.

 

Cultuur & Uitgaan

Mediamarkt

Reizen & Stedentrips & Vliegtickets & Verhuur

Aanbevolen artikelen