Typography

023 Haarlem Lifestyle & Gezondheid - Duurzaam en gezond voedsel raakt aan alles wat voor de Haarlemse burger van belang is: een groene leefomgeving, gezondheid, een sociale stad en een duurzame toekomst. Bovendien is Haarlem horecastad nummer 1. Dat vraagt om een uitgelezen voedselvisie. Een voedselvisie waarmee Haarlem een positieve en relevante bijdrage levert aan een duurzaam en gezond voedselsysteem.

Met een duurzaam en gezond voedselsysteem kunnen een aantal oorzaken van klimaatverandering bestreden worden en de gevolgen beter worden opgevangen. Biologische landbouw zorgt voor meer groen in de stad en bevordert sociale cohesie. Lokaal geteeld voedsel vermindert voedselkilometers, verkleint negatieve impact elders ter wereld, versterkt de lokale economie en maakt burgers bewust over de herkomst van hun voedsel. Het tegengaan van voedselverspilling en het upcyclen van reststromen maakt het systeem efficiënter en meer circulair. Een goede verbinding van Haarlem met de regionale en landelijke voedselsystemen vergroot de voedselsoevereiniteit. Zo kan Haarlem zich profileren als stad met een duurzaam voedselsysteem.

Het verduurzamen van de voedselvoorziening van Haarlem is een grote onderneming waaraan veel verschillende partijen deelnemen. Het doel van deze voedselvisie is om die verschillende partijen in de stad met elkaar te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren. De voedselvisie vormt het uitgangspunt van een Haarlemse voedselalliantie waarin gemeente, bedrijven, ngo’s, boeren, banken en burgers hun krachten bundelen.

Alleen samen kunnen we de voedselvoorziening van Haarlem daadwerkelijk verduurzamen. Deze voedselvisie schetst de centrale pijlers waarop een duurzame voedselvoorziening voor de stad Haarlem gerealiseerd wordt. De visie plaatst een stip op de horizon en geeft richting aan verschillende activiteiten. Ze is niet bedoeld om volledig te zijn, maar schetst een overkoepelend beeld en kan in de loop der jaren aangepast worden. Bij de uitvoering van deze visie wordt ook de samenwerking opgezocht met regionale en landelijke voedselnetwerken. We kijken ernaar uit kom deze visie voor de stad Haarlem met elkaar te realiseren.

Wie zijn wij?
Haarlem Food Future is een platform waarbij professionals op het gebied van voedsel en duurzaamheid zijn aangesloten. In samenwerking met partners en de gemeente Haarlem werken we aan de uitvoering van een duidelijke voedselvisie voor Haarlem. Met ons brede netwerk tillen we de verduurzaming van de Haarlemse voedselvoorziening naar een hoger plan.

Cultuur & Uitgaan

Mediamarkt

Reizen & Stedentrips & Vliegtickets & Verhuur