Typography

Beperkte gevolgen voor Heemstede - 023 Haarlem en omstreken Energie - Op 18 oktober 2023 werd bekend dat het elektriciteitsnetwerk in heel Nederland onder druk staat.

Door de toenemende vraag naar elektriciteit, heeft het hoogspanningsnet van landelijk netbeheerder TenneT ook in de provincie Noord-Holland bijna de maximale capaciteit bereikt. Het elektriciteitsnet van regionale netbeheerder Stedin in Heemstede is afhankelijk van dit hoogspanningsnet. Dit heeft vooral gevolgen voor grootverbruikers die een nieuwe elektriciteitsaanvraag of verzwaarde aansluiting nodig hebben. 

De transitie van fossiele naar schone energie heeft een gunstige impact en brengt positieve ontwikkelingen met zich mee. Echter, het huidige elektriciteitsnetwerk is nog niet volledig aangepast aan deze veranderingen. Zowel de nationale overheid, provincies, netwerkbeheerders als gemeenten zetten zich actief in om deze situatie te verbeteren. In de komende jaren zullen er aanzienlijke investeringen worden gedaan om dit voor elkaar te krijgen. Ondanks deze inspanningen zijn er wel uitdagingen en knelpunten die moeten worden aangepakt.

Wethouder Anneke Grummel: “Het is een belangrijk signaal. Voor onze inwoners verandert er op dit moment weinig. Voor grootverbruikers die een nieuwe aanvraag doen of een verzwaarde elektriciteitsaansluiting nodig hebben, kan het wel gevolgen hebben. Stedin heeft aangegeven hen per brief te informeren. De gevolgen gaan we nu samen met de partners de komende weken in kaart brengen. De eerste gesprekken staan al gepland.”

Voor nieuwe en bestaande kleinverbruikers zijn er geen gevolgen
De verwachting is dat de aansluitingen voor nieuwbouwwoningen, individuele verduurzamings- maatregelen en publieke laadpalen doorgang blijven vinden. Dat geldt ook voor duurzame opwekprojecten. De ‘verstopping’ van het netwerk geldt vooral voor de afname van stroom. TenneT en de regionale netbeheerders monitoren de groei van gebruikers wel, zodat de grenzen van het net niet overschreden worden.

TenneT onderzoekt de mogelijkheden om overbelasting van het netwerk te voorkomen
TenneT start in de regio een onderzoek om te kijken of een systeem waarbij pieken vermeden worden, versneld tot extra capaciteit kan leiden. Hierbij ontlasten gebruikers op drukke momenten het net en krijgen hiervoor een vergoeding. De resultaten van dit onderzoek worden medio 2024 verwacht. Op 25 oktober a.s. wordt hiervoor een webinar Netcongestie georganiseerd om een toelichting te geven aan bedrijven om hieraan mee te doen. Grootverbruikers in Heemstede kunnen zich ook hiervoor aanmelden via de website van TenneT.

Meer informatie
Zie stedin.net/zakelijk/energietransitie/beschikbare-netcapaciteit/congestie-en-congestiemanagement/heemstede

Cultuur & Uitgaan

Mediamarkt

Reizen & Stedentrips & Vliegtickets & Verhuur