Typography

023 Duurzaamheid - Recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer hebben besloten de compensatiegelden die zijn verkregen vanwege de aanleg van de vijfde baan van Schiphol, gezamenlijk te besteden voor investeringen in een aantrekkelijker recreatiegebied Spaarnwoude.

Het recreatieschap Spaarnwoude en Staatsbosbeheer staan samen voor het creëren van  maatschappelijke waarden in dit gebied.

Er is in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar voor een recreatieve en ecologische impuls voor het gebied.  De geselecteerde projecten zijn: restauratie en ontwikkeling Fort Liebrug;  fietsverbinding vanuit Amsterdam naar de kust; impuls groengebieden westrand Haarlemmermeer en  verbetering zwemwaterkwaliteit  Spaarnwoude . Maandag 20 maart is de gebiedsfondsrekening Spaarnwoude ondertekend.

Door een constructieve samenwerking, waarbij de provincie Noord-Holland optrad als verbindende partij, is overeenstemming bereikt over het aanwenden van de gelden. Staatsbosbeheer en het recreatieschap besluiten gezamenlijk over de uit te voeren projecten. De gebiedsfondsrekening is ondergebracht bij het Nationaal Groenfonds. 

Economie & Duurzaamheid

Geen feed gevonden

coolblue

Greenchoice

Yarden