Typography

Gesticht op 2 mei 1817 door drie jonge priesters met eigen vermogen. Buitenplaats Haegenvelt in Driehuis werd de eerste vestigingsplaats van een seminarie in eigen land. Gebaseerd op de nieuwe  grondwet kon de toenmalige Rooms Katholieke kerkelijke overheid een ‘eigen’, nationale scholing opzetten voor priesterstudenten.

Na wat initiële schermutselingen tussen de kroon en de clerus werd de opleiding respectievelijk in Warmond, Voorhout en uiteindelijk Heemstede voortgezet. Onder leiding van architect Jan Stuijt verrees het huidige gebouw aan Hageveld 15. Deze gesloten gemeenschap herbergde vierhonderd seminaristen onder leiding van priesters. Het geheel omvatte eveneens een boerderij, moestuinen, een slagerij, een bakkerij en ambachtelijke werkplaatsen. Inmiddels is het voormalige RK bolwerk uitgegroeid tot het enige categorale VWO van Nederland met 1400 leerlingen. En inmiddels is de visie op de wereld gebaseerd op een bredere levensbeschouwing dan alleen de katholieke.

Dit unieke verhaal legt de basis voor een school die heden ten dage middenin de wereld staat en waar het onderwijs daadwerkelijk centraal staat. Sinds 1970 worden de eerste meisjes op de school toegelaten en verandert het internaat in een categoraal atheneum waar ook vrouwelijke docenten hun intrede doen. Rooms Katholiek wordt verbreed naar wereldwijs, levensbeschouwelijk en naar maatschappelijke normen en waarden. Naastenliefde en hulp bieden zijn ook tegenwoordig nog steeds belangrijke begrippen.


Rector Wille Straathof staat de laatste twaalf jaar aan het roer van de school. “Er zijn veel vakken bij gekomen, we krijgen nu veel input van de leerlingen zelf, we staan middenin de maatschappij en we ontwerpen steeds meer onderwijs op maat. Wat er aan beleid van het ministerie komt, wordt meestal bij ons op school al uitgevoerd. Zoals de maatpakketten in de bovenbouw, waar we de leerlingen aanmoedigen om hun sterkste vakken te laten gaan en te kiezen voor verbreding. Als je goed bent in Engels, dan komt dat wel goed. Pak dan een andere taal erbij als Spaans of ga in de debatclub die we hier op school hebben. Of neem de masterclasses waarin de leerlingen extra training krijgen en internationale certificaten kunnen behalen die twee jaar geldig blijven. Er worden Olympiades georganiseerd voor de bètavakken en er wordt aandacht besteed aan beschouwelijk onderwijs, waarin de leerlingen hun eigen plaats in de maatschappij en maatschappelijke kwesties leren. Ze leren vooral de juiste vragen stellen. Het ‘VIA Hageveld project’ is speciaal voor hoogbegaafde kinderen die op een andere manier willen leren dan in regulier.”

Op Hageveld is ook een collegezaal waar de voorbereiding op de universiteit plaatsvindt. Er is een samenwerking met de Universiteit van Leiden waar een aantal leerlingen meeloopt aan een faculteit en waar sommigen hun profielwerkstuk kunnen maken.

 

Omdat de school 200 jaar bestaat, zijn er diverse evenementen georganiseerd. Afgelopen 8 september liepen alle personeelsleden de hele dag in kostuums uit de Dickenstijd, wat vooral tot leuke reacties van de leerlingen leidde. Later in september vormden alle leerlingen samen de tekst

‘200 jaar Hageveld’ op de cour, waar vanuit de koepel foto’s van zijn gemaakt. Een speciale editie van de ‘Glad Marmer Klassieke Muziek Matinee’ in november was bijzonder, niet in de laatste plaats vanwege deelname van enige oud-leerlingen die inmiddels professionele musici zijn.

Straathof: ”Maar dat is nog niet alles. Op 7 juli wordt ruim dertig jaar muziek op Hageveld gevierd met het ‘Popfestival 30 jaar Glad Marmer’. Bands en individuele artiesten die ooit op Hageveld hebben gezeten, zorgen voor een avondvullend programma in de buitenlucht op de cour. ‘Op Glad Marmer’ is het podium waar leerlingen hun kunsten op gebied van muziek, zang en dans kunnen delen met het publiek. Dit bestaat al ruim dertig jaar, maar er zijn inmiddels ook projecten als de licht- en geluidploeg en sinds kort ook een filmploeg bijgekomen. Zo is Hageveld nu een moderne school met als kwalitatieve doelstelling om zo goed mogelijk opgeleide wereldburgers uit te laten vliegen. Vandaar ook die vogel op de koepel.”

Economie & Duurzaamheid

Geen feed gevonden

coolblue

Greenchoice

Yarden