Typography

023 Haarlem Duurzaamheid- Het college gaat bij ruimtelijke plannen grenzend aan water beschrijven waarom ze kiest voor een natuurvriendelijke oever. Of; er op grond van argumenten, niet voor kiest. De afweging van gebruikersfuncties, de bodemopbouw en de ecologische potenties wordt beschreven en de stadsecoloog is daarbij betrokken.

Bij de ontwikkeling van de Nova College Campus grenst een groot verhard parkeerterrein (met nauwelijks groen) aan een sloot. Met een betonnen beschoeiing die een meter boven het wateroppervlak oprijst. Dat is iets anders dan een natuurvriendelijke oever als een geleidelijk aflopende overgang van land naar water, waar het goed toeven is voor waterplanten en waterdieren.

GroenLinks raadslid Melissa Oosterbroek:. “De natuurlijke oever stond wel vermeld in het Stedenbouwkundig plan maar is niet uitgevoerd bij de ontwikkeling van de Campus, terwijl het naast een ecologische zone ligt. De raad heeft geen inzicht in de afwegingen om dat niet te doen.”

Dit was aanleiding voor de GroenLinks Haarlem fractie om een motie in te dienen getiteld: “Natuurvriendelijke oevers in Haarlem, alle eendjes vallen in het water”. De motie is tijdens de raad van 23 april, medeondertekend door D66, SP, Actiepartij en Trots, en met brede steun aangenomen.

GroenLinks raadslid Melissa Oosterbroek: ”Het aangepaste citaat van het kinderliedje in de motietitel verwijst naar één van de vogels die gebruik kan maken van een natuurvriendelijke oever: de eend. Sinds 1990 is de wilde eenden populatie in Nederland helaas met dertig procent afgenomen.”

Melissa Oosterbroek had al eerder de wethouder verzocht om bij een parkeerterrein te kiezen voor grastegels (betontegel met perforaties) als verplichte betegeling, zodat water kan weglopen en er groen gras kan groeien; waarop de wethouder het idee overnam.

Economie & Duurzaamheid

Geen feed gevonden

coolblue

Greenchoice

Yarden