Typography

023 Haarlem Economie & Duurzaamheid - Haarlem werkt aan een duurzame stad, want het is nodig om steeds minder fossiele energie te gebruiken.

Dat betekent ook dat er meer schone energie opgewekt moet worden. Om in 2030 zoveel mogelijk huishoudens te kunnen voorzien van zon- en windenergie heeft het college het ‘Actieplan Schone Energie’ opgesteld. 

In het actieplan staat hoe in Haarlem in 2030 jaarlijks 750 Terajoule schone energie kan worden opgewekt en welke invloed de gemeente, bedrijven en inwoners hebben om die ambitie te realiseren. Deze doelstellingen zijn nodig om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. Om ze te behalen is ook geld voor de uitvoering van het Klimaatakkoord vanuit het rijk nodig.


Zonne-energie
Ongeveer 43% van de benodigde duurzame energie kan opgewekt worden met zonne-energie. Met het extra aantal woningen dat in Haarlem wordt gebouwd, neemt ook het aantal daken toe. Veel Haarlemmers plaatsen al zonnepanelen op hun dak of doen mee aan collectieve zonnedaken van bedrijven, organisaties of instellingen. De komende vier jaar worden 34 gemeentelijke panden verduurzaamd met onder andere het plaatsen van zonnepanelen. De gemeente helpt ook andere gebouweigenaren door te onderzoeken of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast zoekt Haarlem naar meer plaatsen om duurzaam energie op te wekken, zoals daken van parkeergarages en rond de stad.


Kansenkaart beschermd stadsgezicht
Een groot deel van Haarlem valt onder beschermd stadsgezicht. Vooralsnog zijn er regels die het plaatsen van zonnepanelen in deze gebieden tegenhouden. Om de mogelijkheden die er wel zijn goed te benutten komt er een kansenkaart. Deze kansenkaart maakt duidelijk hoe en waar zonnepanelen binnen het beschermd stadsgezicht geplaatst mogen worden. De gemeente onderzoekt of er op basis van de nieuwe handreiking vanuit het Rijk versoepeling mogelijk is op het gebied van beschermd stadsgezicht voor zonnepanelen. Dat kan bijvoorbeeld door legpatronen per buurt te ontwikkelen of door panelen in de kleur van dakpannen toe te staan.


Energie van de wind
Op Schoteroog liggen kansen om duurzame elektriciteit van wind (en zon) lokaal op te wekken. De gemeente Haarlem heeft zelf geen grond in eigendom op deze locatie. Daarom ondersteunt de gemeente drie geïnteresseerde partijen om het lokaal opwekken van energie zo spoedig mogelijk gerealiseerd te krijgen. Zo zijn er kansen om langs de Waarderpolder meerdere windmolens te plaatsen.


Bio positief
Werken aan duurzaamheid betekent dat we veel meer schone energie opwekken, maar ook dat we de biodiversiteit in en om onze stad versterken. Ze kunnen elkaar zelfs versterken. In en om de stad wordt dan ook op die manier aan projecten gewerkt.

Bron: Gemeente Haarlem

 

Economie & Duurzaamheid

Geen feed gevonden

coolblue

Greenchoice

Yarden