Typography

023 Haarlem Opleiding, wetenschap, onderwijs - De Corona crisis en de economische gevolgen zijn heel belastend voor jongeren. Onderwijs en werkgelegenheid staan stevig onder druk. Vooral voor jongeren die wat moeilijker hun weg via  scholing en ontwikkeling naar een serieuze, betaalde baan kunnen vinden, is deze tijd erg lastig. Vier bedrijven in de regio Haarlem bieden samen een passend aanbod voor deze jongeren in kwetsbare posities. Het aanbod betreft: stages, scholing, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en regulier werk.

Simpel switchen
Maar de samenwerking biedt méér. Onder de slogan ‘Simpel switchen: sluitende aanpak’ zorgen de vier partners voor naadloos wisselen. Als tijdens een traject blijkt dat de jongere op dat moment niet op de juiste plek zit, dan kan snel geschakeld worden naar een andere oplossing. De samenwerking levert zo meer op dan de som der delen. De vier bedrijven werken al meerdere jaren samen, maar dragen dit nu via een speciale website uit: www.ikwilperspectief.nl. Jongeren, hun ouders/verzorgers en hun begeleiders/hulpverleners kunnen bij vragen (vrijblijvend) contact opnemen.

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

09 maart 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

coolblue

Greenchoice

Yarden

Aanbevolen artikelen