Typography

023 Heemstede/Bloemendaal Economie en Duurzaamheid Vanaf begin september vindt in Bloemendaal en Heemstede onderzoek in de ondergrond plaats naar aardwarmte. Heemstede en Bloemendaal maken deel uit van de onderzoekslijn die loopt vanaf Waterland door Noord Amsterdam, Haarlemmermeer en een deel van Haarlem. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen.

Doel van het onderzoek is om in te kunnen schatten of aardwarmte in de ondergrond aanwezig is. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief van Energie Beheer Nederland (EBN).

Bij dit seismisch onderzoek naar aardwarmte worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om de ligging van de gesteentelagen/aardlagen in kaart te brengen. Tijdens het onderzoek rijdt een tractor met een kleine boorinstallatie achterop rond de locatie waar geboord wordt. Deze installatie boort gaten van maximaal 40 meter diep en gemiddeld 8 centimeter diameter. Onderin de boorgaten worden zeer lage hoeveelheden seismische lading geplaatst en ontstoken. Daarbij is geen gevaar voor mens, dier of natuur. Vlakbij een boring kan een lichte trilling te voelen of te horen zijn.

Aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water wat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en gebruikt om onder andere woningen en kantoren mee te verwarmen, waarna het weer wordt teruggevoerd de ondergrond in. De CO² uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een hernieuwbare en daarmee duurzame energiebron. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Er is een filmpje gemaakt waarin de werkzaamheden worden toegelicht: https://vimeo.com/393867007.

Op www.scanaardwarmte.nl leest u meer informatie over SCAN.

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

17 september 2021

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

coolblue

Greenchoice

Yarden

Aanbevolen artikelen