Typography

023 Heemstede Economie & Duurzaamheid - Elektrisch rijden is een belangrijke manier om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Heemstede neemt het aantal elektrische auto’s de komende jaren verder toe. Er zijn daarom meer laadpalen nodig. Gemeente Heemstede heeft een plankaart opgesteld voor de plaatsing van 150 openbare laadpalen (300 laadpunten) vóór 2025. Over de plekken kunnen inwoners tot 30 januari 2023 meedenken.

Gemeente Heemstede wil graag inwoners betrekken bij de toekomstige laadinfrastructuur, daarom bieden zij inwoners de kans om mee te denken over de locaties van de nieuwe publieke laadpalen. De plankaart is interactief gemaakt, waardoor het mogelijk is om opmerkingen toe te voegen. Inwoners die hulp nodig hebben bij het reageren op de plankaart kunnen terecht tijdens de inloopspreekuren op woensdag 21 december en donderdag 26 januari van 18:30 tot 19:30 in het raadhuis van Heemstede. Op basis van alle reacties wordt besloten of aanpassingen op de kaart nodig zijn en of een geplande laadpaalplek eventueel wordt verplaatst.

Wethouder Anneke van Grummel: “Het aantal elektrische voertuigen neemt sterk toe, ook binnen Gemeente Heemstede. Deze ontwikkeling vraagt om een uitbreiding van de  laadinfrastructuur. We vinden het belangrijk om van inwoners te horen hoe zij aankijken tegen locaties van geplande openbare laadplekken. Ook als er een plek ontbreekt, dan horen we dat graag.”

De gemeente moet zorgen voor een evenredige spreiding en goede beschikbaarheid van publieke laadpalen. De hoeveelheid plekken is gebaseerd op de vraag die de komende vier jaar wordt verwacht en is afhankelijk van de grootte van de gemeente, het aantal woningen met een eigen oprit en het verwachte aantal elektrische auto’s.

De verwachtingen zijn in kaart gebracht met behulp van een wetenschappelijk rekenmodel op basis van data zoals grootte van huishoudens, functies van gebouwen, eigen opritten, voertuigenbezit en werklocaties. Ook is er onderscheid gemaakt tussen bewoners, bezoekers en forenzen.

Bij het plannen van locaties spelen vele factoren een rol. Denk hierbij aan de bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en parkeerdruk. Daarnaast is gekeken naar de stoepbreedte, lantaarnpalen, waterafvoer, boomwortels en ondergrondse elektriciteitskabels.

Inwoners kunnen reageren via heemstededuurzaam.nl/laadpalen

Economie & Duurzaamheid

Geen feed gevonden

coolblue

Greenchoice

Yarden