Typography

023 Hoofddorp Maatschappij/Politiek/Gezondheid - Met de huidige maatregelen voor de bestrijding van het corona-virus is het niet langer gewenst om als gehele raad bij elkaar te komen. Een rechtsgeldige raadsvergadering moet fysiek plaatsvinden en kan dus niet digitaal. Ook zonder publiek en met minimale ambtelijke ondersteuning zou een vergadering te veel mensen tegelijk, in een beperkte ruimte samenbrengen.

Tijdens de laatste raadsvergadering op 19 maart constateerde de burgemeester dat er geen wettelijk vereist quorum (minimaal aantal leden) aanwezig is voor een vergadering en schreef aldus deze vergadering opnieuw uit voor maandag 23 maart, 17.00 uur. Voor een op deze wijze opnieuw uitgeschreven vergadering is volgens de gemeentewet geen quorum nodig.
 
Raadsvergadering 23 maart
Op maandag 23 maart opent burgemeester Marianne Schuurmans om 17.00 uur de raadsvergadering, in aanwezigheid van griffier John van der Rhee, een lid van de coalitie, Beryl van Straten, en een lid van de oppositie, Koos de Vries. Deze twee leden kunnen, conform de gemeentewet, rechtmatige raadsbeslissingen nemen. Deze werkwijze wordt ondersteund door een bericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de gevolgen van de huidige situatie voor de continuïteit van het bestuur van de Nederlandse gemeenten.
 
De raadsvergadering van 23 maart kent, wettelijk bepaald, dezelfde agenda als 19 maart, en neemt alleen besluiten waarover de raadsleden op andere wijze zijn geconsulteerd, dat wil zeggen: zij besluiten alleen over zaken waarover overeenstemming bestaat, én over zaken waarin een gemeenteraadsbesluit absoluut noodzakelijk is.  De bespreking en besluitvorming over alle andere onderwerpen wordt uitgesteld.
 
Er wordt momenteel onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor onderlinge, digitale beraadslaging van de gemeenteraad, in raadssessies.
 
Technische ondersteuning
De raadsvergaderingen van 19 maart en 23 maart krijgen technische ondersteuning en de uitzending is live en achteraf te volgen via: https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen