Typography

Nieuwe regels voor het stallen van fietsen bij station Heemstede-Aerdenhout

023 Heemstede/Aerdenhout Maatschappij & Politiek - Velen maken dagelijks gebruik van het intercitystation Heemstede-Aerdenhout. De gemeente hecht er aan dat het station en het gebied daaromheen een prettige uitstraling heeft en over voldoende faciliteiten beschikt voor de treinreiziger. Met dat doel heeft de gemeente in 2018 een convenant gesloten met de NS en Prorail.

Ook het fietsparkeren heeft de aandacht. Vandaar dat bij het station Heemstede-Aerdenhout binnenkort strengere regels gelden, zodat de fietsenstalling in de openbare ruimte beschikbaar is voor diegenen voor wie het bedoeld is. Daardoor ziet het gebied er bovendien opgeruimd en overzichtelijk uiten wordt het gevoel van veiligheid vergroot. Borden met de nieuwe regels worden donderdag 9 juli om 15.30 uur in aanwezigheid van burgemeester Astrid Nienhuis bij het station geplaatst.

De handhavers van de gemeente Heemstede gaan bij het station Heemstede-Aerdenhout strenger controleren. Fietsen die langer dan 30 dagen onbeheerd staan in het stationsgebied, mogen verwijderd worden. Ook kijken handhavers strikter of fietsen geplaatst worden in de rekken of daarvoor bestemde vakken. Is dat niet het geval, dan zullen deze verwijderd en opgeslagen worden. Het is de bedoeling dat deze handhavingsmogelijkheden gaan bijdragen aan een opgeruimd en overzichtelijk stationsgebied met meer ruimte voor stalling van fietsen. Reizigers die met de fiets naar het station komen, moeten hun fiets immers netjes kwijt kunnen in een van de fietsenstallingen.

Het aantal reizigers dat gebruik maakt van station Heemstede-Aerdenhout neemt nog steeds toe. Het aantal fietsparkeerplaatsen is en wordt ook verder uitgebreid. Door aanscherping van het beleid voor ‘weesfietsen’ (onbeheerd achtergelaten fietsen) ontstaat ook meer ruimte voor fietsparkeren.

                                               

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen