Typography

023 Heemstede Politiek en maatschappij - De gemeente Heemstede zet het digipanel in om inwoners vragen te stellen over de jaarwisseling. Sinds enige jaren is er in Nederland een discussie over het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling.

De gemeenteraad van Heemstede heeft in januari aangegeven een maatschappelijk debat over het afsteken van vuurwerk te willen starten. Het digipanel is de eerste stap in dialoog met de inwoners.

Digipanel
Hoe vieren inwoners de jaarwisseling? Hoe denken zij over een vuurwerkverbod voor delen van Heemstede of de gehele gemeente. En is er behoefte aan een alternatieve invulling zoals een centrale vuurwerk-/lichtshow of een ander (muziek)evenement? De vragenlijst kan ingevuld worden van 31 augustus tot en met 13 september 2020. Inwoners die nog geen lid zijn van het digipanel maar wel graag hun mening willen geven over de jaarwisseling kunnen zich via www.heemstede.nl/digipanel aanmelden. 

Uitkomsten
De uitkomsten van het digipanel worden door het college aangeboden aan de raad en kunnen als basis dienen voor een dialoog met inwoners over de invulling van de jaarwisseling in Heemstede. Het kost tijd en capaciteit om die uitkomsten te vertalen naar afgestemd beleid met buurgemeenten en ketenpartners en om uitvoering te geven aan het beleid. Mogelijk is een deel van de uitkomsten daarom pas uitvoerbaar bij de jaarwisseling 2021-2022. 

Achtergrond
Het kabinet heeft aangekondigd voor de komende jaarwisseling een (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in te stellen, het gaat dan om knalvuurwerk en vuurpijlen. 

De voornaamste aanleiding is het toenemende geweld richting hulpverleners tijdens de jaarwisseling. Daarnaast lijkt het vuurwerk steeds zwaarder te worden waardoor de schade aan personen, objecten en dieren steeds ernstiger wordt. Ook zaken zoals geluidsoverlast, gezondheid en milieu spelen mee in de discussie over vuurwerk. In Heemstede is er geen sprake van geweld naar hulpverleners, wel spelen de onderwerpen overlast, milieu en gezondheid. 

Welk vuurwerk voortaan nog wel verkocht en afgestoken mag worden, wordt in het najaar duidelijk. Ook wordt dan bekend wat de economische gevolgen van dat besluit zijn en hoe politie en gemeente gaan handhaven. Daarbij zal de rijksoverheid aan de gemeenten ruimte overlaten voor een lokale invulling van de regels.

 

 

 

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice