Typography

Meer duurzame energie via zon en wind

023 Heemstede Maatschappij Duurzaamheid - De gemeente houdt een digitale bijeenkomst op woensdagavond 2 september waarin inwoners en geïnteresseerden input kunnen geven op de Concept-RES (Regionale Energie Strategie). 

De RES omschrijft de opgave voor onze regio om meer duurzame energie via zon en wind op te wekken. In januari is er in Heemstede een bijeenkomst geweest om alle kansen en (on)mogelijkheden te bekijken. Zo is onder meer zonne-energie op grote daken en parkeerplaatsen in Heemstede als kansrijk aangeduid. Alle uitkomsten van de bijeenkomsten in Noord-Holland Zuid zijn verwerkt in de Concept-RES. Deze is sinds april openbaar en te vinden op: https://energieregionhz.nl/conceptres. 

Op woensdag 2 september vanaf 20.00 uur is er een digitale bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners wensen en bedenkingen op de Concept-RES aan de gemeente kenbaar te maken. Na een algemene uitleg kunnen zij via de chat suggesties, ideeën of bezwaren doorgeven aan de leden van de gemeenteraad. Het onderwerp staat 9 september op de agenda van de commissie Middelen en wordt op 24 september behandeld in de gemeenteraad. 

 

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice