Typography

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij - Op 10 september jongstleden is door de heer Vermeulen een integriteitsmelding gedaan bij burgemeester Schuurmans. Naar aanleiding hiervan is het Seniorenconvent woensdagavond 11 november bijeen geweest en heeft zich laten informeren over de status van het onderzoek dat naar aanleiding van de melding is opgestart.

Zodra de conclusies gedeeld kunnen worden, willen de fractievoorzitters hier in het openbaar over spreken, conform de Gedragslijn Integriteit. Het Seniorenconvent hecht waarde aan betrouwbaar en integer bestuur en heeft besloten een werkgroep in te stellen die de Verordening op de fractieondersteuning en de Gedragslijn Integriteit op zeer korte termijn kritisch gaat evalueren.

Zodra de aanbevelingen uit het integriteitsonderzoek bekend zijn, zal de werkgroep voorstellen maken voor de gemeenteraad over de fractieondersteuning en de gedragslijn integriteit, zodat ook die in het openbaar besproken en besloten kunnen worden.

Zolang het integriteitsonderzoek loopt zullen er verder geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

Het Seniorenconvent bestaat uit de fractievoorzitters van de raad, de vice-voorzitter van de raad en burgemeester Schuurmans.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen