Typography

023 Hoofddorp Politiek – Onlangs schreef de Haarlemmermeerse Actieve Politiek (HAP) een vraag- en discussiestuk aan het college van de gemeente Haarlemmermeer. Dit naar aanleiding van het feit dat zij zich zorgen maakt over de slechte toegankelijkheid van het Park Schenkeveld, met name voor groepen die door persoonlijke omstandigheden moeilijkheden ondervinden vanwege de volgens HAP in het park aangebrachte ontoegankelijk bruggen.

De redactie van 023magazine.nl acht het van belang deze brief hieronder te publiceren.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer

Betreft: Park Schenkeveld (Groenstrook Rijsenhout)

Hoofddorp, 3 februari 2021

Geacht College,

Zowel de gemeente Haarlemmermeer als de fractie van HAP vinden een inclusieve samenleving van groot belang. Openbare binnen- en buitenruimten behoren voor iedere inwoner, met en zonder beperking, toegankelijk te zijn. Tijdens een bezoek aan Park Schenkeveld (Groenstrook Rijsenhout) moest ik tot de spijtige conclusie komen dat dit park niet voor iedereen toegankelijk is. De oorzaak hiervoor zijn twee smalle bruggen die parkdelen aan elkaar verbinden (zie bijgevoegde foto’s).

Het ontstaan van Park Schenkeveld heeft voor de inwoners van Rijsenhout al veel voeten in de aarde gehad.

In eerste instantie stond de oplevering van dit park eind januari 2019 gepland.

In de week van 9 november 2020 is uiteindelijk een start gemaakt met voorbereidende werkzaamheden voor het planten van bomen en struiken in het park en eind 2020 heeft de gemeente de grond overgedragen gekregen van ontwikkelaar SGN.

Nu de gemeente beheerder is van Park Schenkeveld heeft de fractie van HAP de volgende vragen;

 1. Bent u bekend met de twee afgebeelde bruggen in het park?
 2. Kunt u aangeven of deze twee bruggen een tijdelijke oplossing is of dat dit de definitieve bruggen zijn.
  A. Wanneer deze bruggen een tijdelijke oplossing zijn, kunt u ons aangeven op welke termijn deze vervangen worden door de definitieve bruggen? De fractie van HAP ziet dit graag op zeer korte termijn gebeuren om ongelukken te voorkomen.
  B. Wanneer dit de definitieve bruggen zijn, bent u het dan met de fractie van HAP eens dat dit onveilig is en niet toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van een rolstoel, een rollator of anderszins slecht ter been en ook niet voor inwoners met een kinderwagen?
  C. Met andere woorden; bent u het met de fractie van HAP eens dat wanneer dit de definitieve bruggen zijn, dit park niet voor iedere inwoner toegankelijk is en daarmee niet past in de inclusieve samenleving die wij voorstaan?
 3. Kunt u, in het geval dat de afgebeelde bruggen de definitieve bruggen zijn, aangeven of u bereid bent dit te heroverwegen en deze bruggen te vervangen door voor iedere inwoner toegankelijke bruggen die de parkdelen met elkaar verbinden?
  A. Wanneer u daartoe niet bereid bent zien wij uw motivatie hiervoor graag tegemoet.
  B. Wanneer u daartoe wel bereid bent vernemen wij graag binnen welke termijn u dat kunt realiseren.

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

Namens de fractie van HAP,

Nikkie M. Elfers

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen