Typography

023 Haarlem Maatschappij - Bosch & Vaart gaat als eerste wijk in Haarlem aan de slag met een wijkcontract in vernieuwde vorm. Onlangs werd hiervoor wijkcontract getekend door de wijkraad en wijkwethouder Floor Roduner.

De wijkraad is er trots op dat zij de eerste wijk in Haarlem is die met de hernieuwde vorm aan de slag gaat. In dit nieuwe wijkcontract nemen de bewoners zelf meer het initiatief voor zowel de inhoud als de uitvoering van het contract. Wijkraad Bosch & Vaart heeft twee onderwerpen ondergebracht in het wijkcontract: het stimuleren van initiatieven op het gebied van het duurzaam maken van de eigen woning en grondwaterproblematiek. 

Waarom een wijkcontract?
In een wijkcontract werken bewoners, wijkraad, gemeente en partners van de gemeente samen om ideeën uit de wijk uit te voeren. De wijk weet zelf welke verbeteringen nodig zijn. Met elkaar wordt gekeken wat mogelijk is. Wijkcontracten kunnen zowel op sociaal als fysiek terrein worden gemaakt en het is de bedoeling dat het wijkcontract na vaststelling binnen één jaar is uitgevoerd. Vanuit het programma Nieuwe Democratie van Haarlem kunnen tot en met 2022 zes wijkcontracten worden afgesloten. De gemeente helpt de wijkraad om te komen tot een wijkcontract en committeert zich aan de afspraken die in het contract worden gemaakt. Naast dit wijkcontract werken de wijkraden Burgwal, Welgelegen en Delftwijk ook aan een wijkcontract.

Duurzame woningen
Onder aansturing van vereniging de Groene Kroon worden initiatieven op het gebied van duurzaamheid gestimuleerd. Externe experts en bewoners delen kennis rondom actuele duurzaamheidsthema’s. Energiecoaches uit de wijk worden opgeleid, delen kennis en ervaring met leden van de vereniging zodat ze van elkaar leren. Zo verduurzaamt de wijk sneller en goedkoper, het beschermd stadsgezicht blijft behouden, het wooncomfort stijgt en het extreem hoge gasverbruik daalt.

Problemen met grondwater
Er is een werkgroep opgericht die het door de gemeente gestarte vervolgonderzoek naar de grondwaterproblematiek in de wijk begeleidt. De werkgroep informeert de bewoners hierover en werkt de afspraken tussen bewoners en gemeente uit. Wanneer er een keuze gemaakt moet worden uit de diverse oplossingsrichtingen, wordt een enquête onder de buurtbewoners georganiseerd.

Voor meer informatie raadpleeg pdf Bekijk het wijkcontract 

Bron: Gemeente Haarlem

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice