Typography

023 Hoofddorp Politiek - De ‘Haarlemmerse Actieve Politiek’(HAP) wil graag tekst en uitleg van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Haarlemmermeer omdat de gedachte is ontstaan dat Haarlemmermeer niet meedeelt in de provinciale subsidies. Uit een verkenning van het subsidieregister Noord-Holland blijkt immers dat organisaties uit Haarlemmermeer nauwelijks beroep doen op provinciale financiële regelingen.

Ook zijn er bijvoorbeeld vanuit de gemeente Haarlemmermeer geen subsidies aangevraagd ten behoeve van de verkeersveiligheid, buurtbusprojecten en uitvoering van het regionaal fietsennetwerk terwijl de subsidiepotten rijkelijk zijn gevuld en juist ook zijn bedoeld om daar gelden uit te putten.

Raadslid Charif El Idrissi MSc stelt namens HAP een aantal vragen aan de orde daar de partij behoefte heeft aan meer inzicht. De vragen omvatten:

1. Kan het college aangeven of wat er in het artikel in het HC gesteld wordt correct is?
A) Zo ja, kunt u ons aangeven waarom de gemeente c.q. organisaties zo weinig gebruik maken van de beschikbare subsidies?
B) Zo nee, van welke provinciale financiële subsidieregelingen maakt de gemeente Haarlemmermeer op dit moment gebruik?
C) Zo nee, weet u van welke provinciale subsidies instellingen in Haarlemmermeer op dit moment gebruik maken?

2. Bent u het mijn fractie eens dat het een gemiste kans is dat zowel de gemeente als organisaties geen gebruik lijken te maken van de beschikbare middelen?
A) Zo ja, hoe gaat uw college, instellingen en organisaties wijzen op de mogelijkheden tot het verkrijgen van provinciale subsidies die er overduidelijk wel zijn?

En nu dus maar even wachten hoe B(W hierop reageert.

Jos de Jong

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice