Typography

023 Hoofddorp Politiek - Vrijdag 19 maart hebben de eerste informele gesprekken plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van alle nieuwe raadsfracties van de gemeente Haarlemmermeer. Alle fracties hebben de moeite genomen om hun input mee te geven voor het formatieproces.  We willen iedereen bedanken voor deze input en de prettige informele gesprekken.

Tijdens deze gesprekken zijn door bijna alle partijen een drietal zaken benoemd die een globaal beeld geven over hoe partijen aankijken tegen de verkiezingsuitslag en het vervolgproces. Tijdens de gesprekken hebben we beloofd om woensdag 23 maart op hoofdlijnen te delen welke zaken door vrijwel alle fracties worden benoemd en welke vervolgstappen hieruit logischerwijs zouden moeten volgen.

Onderstaande punten zijn door veel partijen benoemd en geven globaal een beeld van hoe partijen aankijken tegen de verkiezingsuitslag en de formatie.

Allereerst zou de VVD als winnaar en grootste partij serieus in gesprek moeten gaan met andere winnaars. Hierbij werden de fracties van D66 en GroenLinks door veel partijen expliciet genoemd. Om die reden zullen we om tot een zorgvuldig formatieproces te komen met beide partijen afzonderlijk een tweede gesprek voeren. Alvorens er eventuele verdere stappen zullen worden gezet, zal hier nader over gecommuniceerd worden.

Verder gaven veel fracties aan dat een nieuw te vormen college kan bestaan uit vijf wethouders. Tot slot werd door de meeste fracties aangegeven dat een coalitie van meer dan vier partijen als onwenselijk wordt gezien.

Vriendelijke groet,
Jurgen Nobel en Beryl Verstraten

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice