Typography

023 Haarlem Maatschappij - Onlangs verzorgde burgemeester van Haarlem Jos Wienen de Jurjen Beumer Lezing ‘Veerkracht in onrustige tijden’ in de Groenmarktkerk. In een volle kerk hield Wienen een inspirerende lezing en verzorgde de Haarlemse zangeres Mylou Frencken de muzikale omlijsting.

Pastor-directeur én oprichter van Stem in de Stad Jurjen Beumer was zeer maatschappelijk betrokken bij de mensen aan de rafelranden van de stad. De vaak schrijnende verhalen die Beumer hoorde, waren de basis voor zijn preken en voor de vele boeken die hij schreef. Beumer wilde Stem in de Stad, met als basis het christelijk oecumenische denken, een plek maken waar alle gelovigen maar ook niet gelovigen zich thuis voelen. Waar met oog voor elkaar, onderling respect, gelijkwaardigheid en geborgenheid gewerkt wordt aan een goed leven voor ieder mens.

Burgemeester van Haarlem Jos Wienen: “Jurjen Beumer was een bijzondere collega: radicaal en sociaal, hij kwam uit de kritische basisgemeenten. Maar hij sprak ook over de noodzaak van spiritualiteit. Hij preekte en schreef. Bij hem ging het over hulp en opvang en aandacht voor de zelfkant van de samenleving. Maar hij had het ook over bidden, over op zoek gaan naar God, over het tot jezelf komen in de ontmoeting met God, over mystiek. Ik ben dankbaar voor wat dit werk en deze boodschap hier hebben gebracht. Dat is inspirerend in onrustige tijden.”

De lezing is door Stem in de Stad, Stadsklooster Haarlem en de Antonius Gemeenschap georganiseerd omdat zij van mening zijn dat het gedachtegoed van Jurjen Beumer bewaard moet blijven.

Stem in de Stad www.stemindestad.nl
Stem in de Stad is opgericht door de bevlogen dominee Jurjen Beumer, hij creëerde een bruisende en veilige ontmoetingsplek voor kwetsbare Haarlemmers die het moeilijk hebben en die niet altijd gehoord of gezien worden. Stem in de Stad is al 25 jaar een gastvrije ontmoetingsplek in het hart van de stad die het christelijk oecumenische denken als bron hanteert. Stem in de Stad voert wekelijks met 10 medewerkers en 140 vrijwilligers verschillende programma’s uit, variërend van begeleiding van mensen in psychische nood tot een maaltijd voor dak- en thuisloze mensen, ondersteuning aan ongedocumenteerden op hun tocht naar hun nieuwe bestaan en aandacht voor eenzame mensen. Jaarlijks vinden meer dan 1.000 Haarlemmers de weg naar Stem in de Stad.

Stadsklooster Haarlem www.stadskloosterhaarlem.nl
Stadsklooster Haarlem is een uniek concept dat door de stad heen beweegt. Organisaties die zijn aangesloten bij Stadsklooster Haarlem hebben gezamenlijk één doel: mensen inspireren door activiteiten te organiseren die je raken op het gebied van stilte, aandacht en schoonheid.

De Antonius Gemeenschap www.antonius-gemeenschap.nl
De Antonius Gemeenschap is een actieve vrijwilligersorganisatie die op verschillende manieren zorgdraagt voor kwetsbare mensen in Haarlem en werkt aan de droom van Vrede. Overtuigd van duurzaamheid, saamhorigheid en eensgezindheid in de stad, zoekt de Antonius Gemeenschap altijd naar samenwerking met de gemeente, andere organisaties en particulieren.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice