Typography

023 Heemstede Maatschappij - Gemeente Heemstede levert via het “Plan van aanpak Energiearmoede’ met € 185.000 een bijdrage aan de bestrijding van energiearmoede. Met verschillende activiteiten, zoals een ‘witgoedregeling’, bieden we huishoudens met energiearmoede passende ondersteuning om energielasten blijvend te verlagen.

Naast het landelijke prijsplafond dat per 1 januari 2023 in werking treedt, hebben ook gemeentes geld gekregen van het Rijk voor de bestrijding van energiearmoede.

Heemstede heeft samen met Bloemendaal het ‘Plan van aanpak Energiearmoede’ gemaakt. Het plan bevat een witgoedregeling en een verwarmingssysteemaanpak. Met de uitvoering van het plan van aanpak wordt binnenkort gestart, in afstemming met Haarlem en Zandvoort.

Witgoedregeling
Via de duurzame witgoedwissel zet de gemeente het bedrag deels in om oud en energie-onzuinig witgoed te vervangen door energiezuinig witgoed. De focus ligt op wasmachines, drogers, koelkasten en vriezers. Inwoners die hiervoor in aanmerking komen (laag inkomen en weinig vermogen) kunnen zelf kiezen welk apparaat het best aansluit op de persoonlijke wensen en gezinssamenstelling. Ze worden hiervoor op termijn benaderd en hoeven zelf geen actie te ondernemen.

Verwarmingssysteemaanpak
In Zuid-Kennemerland krijgen alle corporaties werkzaam in Bloemendaal, Heemstede, Haarlem en Zandvoort, de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen. Hiermee kunnen ze een aantal maatregelen door hun installateurs laten uitvoeren. Bijvoorbeeld radiatoronderhoud (doorspoelen van vervuilde leidingen) of slimme klokthermostaten aanbrengen.

Wethouder Sam Meerhoff: ‘We zijn ons ervan bewust dat het voor veel inwoners lastig is om de rekening te betalen. Zeker wanneer er een nieuw energiecontract moet worden afgesloten, wordt het voor steeds meer inwoners lastig. Ik ben blij dat hier zoveel aandacht voor is en we op deze manier mensen die het moeilijk hebben kunnen ondersteunen.’

Energietoeslag
Naast bovengenoemde acties wordt dit jaar ook een energietoeslag van € 1300,- uitgekeerd aan inwoners met een laag inkomen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op https://www.heemstede.nl/aanvragen-en-regelen/energietoeslag

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice