Typography

023 Heemstede Maatschappij - Tijdens de landelijke Week van Respect staat Heemstede stil bij respect voor mens, plant en dier. In Heemstede laten we iedereen in zijn waarde en hetzelfde geldt voor de natuur en onze leefomgeving. Van 7 tot en met 13 november zijn er verschillende activiteiten. Inwoners worden van harte uitgenodigd om mee te doen.

Programma
Gedurende de hele week is er bij de bibliotheek in Plein1 een thematafel gewijd aan de Week van Respect. Daarnaast staan onderstaande activiteiten op het programma.

Woensdagmiddag 9 november, 12.00-16.00 uur, Plein1: RespACT
Act in Plein1 rond het thema respect, met koffiehoek om het gesprek hierover aan te gaan.

Om 15.45 uur wordt het regenboogbankje op het plein officieel in gebruik genomen door burgemeester Astrid Nienhuis en wethouder Sam Meerhoff.

Donderdag 10 november: Dag van de Mantelzorg
Op deze dag staat de waardering voor mantelzorgers centraal. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd voor een speciaal programma met klankschalenconcert, lunch, historische wandeling en filmavond met afsluitende borrel.

Vrijdag 11 november, 15.00-18.00 uur: Opening Roze Kunstlijn
Wethouder Sam Meerhoff zal een openingswoord spreken en er zijn muzikale optredens van Alexander van der Doorn en Astrid Nijgh. Kom ook langs!

Op vrijdagochtend brengt het college van B&W daarnaast - op uitnodiging van de werkgroep Toegankelijkheid - een bezoek aan KNGF Amstelveen, om de wereld van een slechtziende te ervaren en te begrijpen.

Zondag 13 november, 13.00-17.00 uur: Daan Strang met 365 Cleanup Tour bij Plein1
Daan Strang doet in 2022 met zijn 365 Cleanup Tour elke dag een ‘cleanup’. En op 13 november komt hij langs in zijn geboorteplaats Heemstede. Hij zal dan vertellen over zwerfafval en de invloed daarvan op de (lokale) omgeving. Daan Strang organiseert al ruim 7 jaar cleanups en heeft onder andere twee jaar de hele Nederlandse kust afgelopen en schoongemaakt.

Mens, plant en dier
Het college van B&W heeft inclusiviteit hoog in het vaandel staan. In het collegeakkoord 2022-2026 is een inclusieve samenleving opgenomen als een van de aandachtspunten. Sam Meerhoff is hier als wethouder verantwoordelijk voor: “In Heemstede hoort iedereen erbij en moet iedereen kunnen meedoen. Van 7 tot en met 13 november staan we hier op verschillende manieren actief bij stil. Daarbij beperken we ons niet tot de mens, het gaat ook over dieren en planten. Respect voor onze leefomgeving kan de wereld een beetje mooier maken.”

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice