Typography

023 Heemstede Politiek - Uit het Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2022 blijkt dat bijna 90% van de respondenten tevreden of zeer tevreden is over de manier waarop ze door het Loket Heemstede geholpen zijn, over de kwaliteit en de effecten van de ondersteuning.

Wethouder Arianne de Wit; “Ik ben blij met de positieve resultaten. Als 85% van de respondenten aangeeft dat zij zich beter redden en een betere kwaliteit van leven hebben door de ondersteuning, dan doen we het goed. Daarnaast zijn er altijd verbeterpunten. Door dit onderzoek én goed contact met de Wmo-klankbordgroep en cliënten krijgen we daar nuttige input voor.”

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te voeren. Hierin wordt onderzocht wat de ervaringen zijn van cliënten met de gemeentelijke Wmo-voorzieningen en welk effect inwoners hebben ervaren op hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. In Heemstede heeft Onderzoeksbureau Facit het onderzoek uitgevoerd onder 1200 Wmo-cliënten die in 2022 zijn ondersteund door middel van een Wmo-maatwerkvoorziening. De respons was 30% en daarmee voldoende representatief. 

De resultaten zijn consistent ten opzichte van de jaren ervoor. Een positief resultaat in vergelijking met 2021 is dat in 2022 61% van de respondenten wist dat zij gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. In 2021 was dat 55%.

Dominieke Bos (voorzitter Werkgroep Toegankelijkheid Heemstede en lid van de Wmo adviesraad); “Ik ben tevreden over de ondersteuning die ik krijg. De bereikbaarheid en respons op bijvoorbeeld e-mails kan soms iets beter, maar als je een afspraak hebt dan nemen ze alle tijd voor je en word je echt serieus genomen.”

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice