023 Haarlem Politiek - Donderdag 11 juni jl. heeft de gemeenteraad van Haarlem de motie 'Vreemd: Vaktherapie, tussen wal en schip’ aangenomen. Hierdoor  wordt het mogelijk dat ouders met een HaarlemPas en een verwijzing van het CJG de therapie van hun kind vergoed gaan krijgen via de gemeente.

Lees meer...

Drinkwaterbedrijf PWN en netwerkbedrijf Liander in uitverkoop?

023 Haarlem Politiek - De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen in het geheim over het verdrag TTIP, het Trans Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag, om samen een vrijhandelszone te vormen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de provincie Noord-Holland, zoals het moeten privatiseren van drinkwaterbedrijf PWN of het kwijtraken van haar zeggenschap bij netbeheerder Liander. De Partij voor de Dieren en de SP willen dat de provincie zich verzet tegen TTIP.

Lees meer...

Marianne Thieme: “We moeten geen vogels lokken, maar energie opwekken!

023 Haarlem Politiek  Fractievoorzitter Marianne Thieme en Noord-Hollandse  lijsttrekker Bram van Liere (Partij voor de Dieren) hebben maandag actie gevoerd bij Schiphol tegen ganzenvergassing en voor zonne-energie. Voor de veiligheid van het vliegverkeer worden jaarlijks zo’n tienduizend ganzen gedood. De PvdD vindt dit onzinnig, omdat ganzen door het grote voedselaanbod op de landbouwakkers rondom de vlieghaven naar het gebied zullen blijven komen. De partij pleit al jaren voor zonneakkers rondom Schiphol als diervriendelijke en duurzame verjagingsmethode.

Lees meer...

023 Haarlem Politiek - De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. De sociale werkvoorziening  houdt hierdoor op te bestaan. Momenteel worden diverse mogelijkheden verkend voor andere vormen van beschut werk. De PvdA Haarlem vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking in beeld zijn en perspectief hebben. De PvdA fractie heeft samen met een aantal actieve leden werkbezoeken afgelegd. Daaruit is de visie voor meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking ontstaan.

Lees meer...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice