Typography

Foto: Robert Koolbergen, vlnr Dirk Jan Rutgers en Gert-Jan Pruijn

023 Haarlem Sport - Aan de hand van vijf thema’s bespreken de gaande en de komende voorzitter van de Koninklijke HFC hun club en de ambities voor de komende jaren. Op 19 oktober 2017 nam Gert-Jan Pruijn afscheid als voorzitter van de Koninklijke HFC en werd Dirk Jan Rutgers benoemd als zijn opvolger. Pruijn was zes jaar voorzitter.

De Club

Pruijn: “In de afgelopen zes jaar is HFC blijven groeien, wat al tientallen jaren het geval is. Een grote groeispurt hebben we tien jaar geleden gemaakt, toen we kunstgras en (meer) verlichting kregen. Door beter te plannen, is het gelukt te blijven groeien. We zitten nu echter tegen de grenzen van de omvang van HFC aan”.

Rutgers: “En dat is een uitdaging voor de komende jaren. Want, onze accommodatie is aan vernieuwing toe. We hebben nu bijvoorbeeld onvoldoende kleedkamers voor al onze teams”.

Beide: “Waar we aan hebben gewerkt in de afgelopen jaren en waar we actief mee zullen blijven bij HFC is de club een club te laten zijn; een familieclub waar iedereen welkom is, waar we activiteiten met en voor elkaar organiseren en waar leden en ouders het plezierig vinden om te komen”.

Adidas voetbalschoenen 

Het Clubhuis

Pruijn: “Toen ik voorzitter werd, stelden we het clubhuis, het hart van onze vereniging, centraal in onze club. Wat je ook komt doen op HFC, in het clubhuis kom je altijd. Dat betekent dat het open moet zijn als de club open is. En dat was zes jaar terug een grote verandering. Langzaam maar zeker is het nu gelukt om elke dag open te zijn, het assortiment enorm te vernieuwen en om het in het verlengde daarvan ook zakelijk gezond te exploiteren”.

Rutgers: “Ook daarop willen we met HFC voortbouwen. Er zijn nog wel wensen voor verbetering van de exploitatie, voor nieuwe activiteiten. Behalve gewone voetbalwedstrijden, willen we de komende tijd ook op aangrenzende gebieden maatschappelijk relevanter worden, door bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, fysiotherapie en sporten en fitness voor ouderen”.

De Accommodatie

Rutgers: “Daar hebben we absoluut ambities. HFC is de afgelopen jaren zo hard gegroeid in het niveau waarop we voetballen. Alle selectieteams, senioren en jeugd, spelen op hoog niveau en dat stelt eisen aan velden, kleedkamers, spreekruimtes, verzorging, etc. Met de focus op het voetbal in de afgelopen jaren, is het nu absoluut noodzakelijk om de accommodatie onder handen te nemen”.

Pruijn: “Maar, zoals het een Koninklijke sportvereniging betaamt, willen we niet zomaar even iets neerzetten en dus nemen we de hele club onder de loep. Niet alleen de selectieteams, maar ook alle andere teams. Natuurlijk kijken we ook naar nieuwe evenementen en activiteiten die de club kunnen versterken op basis waarvan onze Accommodatie Commissie nu plannen maakt”.

Foto's Pim Hols

Traditie

Pruijn: “Die houden we in ere. Tijdens mijn voorzitterschap zijn we lid geworden van de ‘Club of Pioneers’, een nieuw internationaal gezelschap van de oudste voetbalclubs van elk land. Het initiatief is van Sheffield United, uit 1857, de oudste voetbalclub van Engeland. De banden met die verenigingen zijn ons lief en die proberen we te behouden door allerlei ontmoetingen te organiseren”.

Rutgers: “Ook in Nederland hebben we zo’n vereniging. In de loop van de jaren tachtig van de vorige eeuw is de vereniging ‘Om en Nabij de Eeuw Clubs’ (ONEC) ontstaan, een verband van de 23 oudste verenigingen van Nederland. Ook daarbij hebben we warme banden met verenigingen uit andere delen van ons land waar de insteek en beleving t.a.v. amateurvoetbal hetzelfde is als de onze op HFC”.

Beide: “Via toernooien, oefenwedstrijden, uitwisselingen en competities houden we de banden met deze verenigingen warm, zodat de contacten blijven bestaan, ook als we niet bij elkaar in de competitie spelen”.

Haarlem

Pruijn: “Ondanks het feit dat we ook een tijdje in Heemstede hebben gespeeld (toen ons huidige terrein in Heemstede lag), zijn onze roots Haarlems. Het is wel mooi om te zien dat onze club een veel grotere uitstraling krijgt dan alleen in Haarlem. Het gros van onze leden komt natuurlijk uit Haarlem en Heemstede, maar er zijn ook veel leden uit  gemeenten om ons heen zoals Velsen, Santpoort, Haarlemmermeer en Bloemendaal en soms ook verder weg. Dat maakt dat HFC een positie heeft in verworven in heel Zuid-Kennemerland”.

Rutgers: “Soms is dat zelfs nog groter. Onze hoogst spelende teams spelen in nationale competities en ruimschoots buiten de regio. Tot in de kop van Noord-Holland, Het Gooi en ook in Zuid-Holland, Groningen en Utrecht rijden HFC-ouders door het land om hun kroost te laten voetballen. Dat maakt het wel interessant voor onze Sponsorcommissie trouwens, want sponsors kunnen aldus een landelijke uitstraling via HFC realiseren”.

Meest trots

Pruijn: “Ik ben het meest trots op onze voetbalprestaties voor de schermen en op het doorzettingsvermogen van een flinke groep vrijwilligers om enkele langlopende dossiers te kunnen sluiten. Het enige dat we aan langlopende kwesties nog moeten oplossen, is de discussie rondom de Voetbalpiramide, waar Dirk Jan en ik gezamenlijk nog veel energie aan zullen besteden”.

Toekomst

Rutgers: “In de komende jaren liggen, naast de accommodatie, uitdagingen voor HFC op o.a. het vlak van het damesvoetbal, de organisatie en de verbinding tussen alles wat we doen.
Wat betreft die eerste ambitie zijn we erg blij dat nu ook meisjes bij ons voetballen. Wat zou het mooi zijn als we de komende jaren ook hier een stap kunnen maken naar een eerste dames senioren elftal.

Verder is de organisatie van de club een belangrijk aandachtspunt. We hebben nu ongeveer 400 vrijwilligers. Het is van belang dat wij al deze en nieuwe vrijwilligers aan onze club blijven verbinden. We zijn op veel punten gegroeid de afgelopen tijd en dat impliceert dat we goed moeten kijken of de wijze waarop we de vereniging samen aansturen, nog wel voldoet.

Een laatste thema dat onverminderd aandacht behoeft, is de verbinding tussen al onze activiteiten. Ons Eerste en Tweede elftal, Zaterdag 1, de overige senioren, selectie jeugd, breedte jeugd, het G-voetbal, de biljartclub, het 7x7 voetbal en nog meer, zijn geen aparte activiteiten. We kunnen alleen maar gezond en blij met elkaar blijven als we blijven zien dat de ene activiteit niet los kan worden gezien van de andere. We doen alles samen onder die ene blauw-witte vlag, waarvan we hopen dat die nog lang aan de Spanjaardslaan mag wapperen.

Onze speciale verslaggever

Sport & Gezondheid/Hobby & Lifestyle

Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid

13 december 2018

Categorieën Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid op NLmagazine

Trombose

D Reizen

Drogisterij

Aanbevolen artikelen