Typography

023 Haarlem Sport - Op de ALV van 1 december jl. is Henk Driessen op voorstel van het bestuur benoemd tot erelid van onze vereniging. Aangezien Henk door ernstige ziekte verhinderd was deze vergadering bij te wonen is hem dit heugelijke nieuws op 29 december jl. overgebracht door het bestuur, de erevoorzitter, enkele ereleden en voormalig voorzitter Gert-Jan Pruijn.

Henk Driessen heeft gedurende de 35 jaren dat hij als vrijwilliger actief is bij HFC, inclusief 19 jaren als bestuurslid, diverse functies vervuld. Zo treedt hij in 2001 toe tot de Jeugdcommissie in de positie van voorzitter, welke functie is verbonden met een bestuurslidmaatschap met de portefeuille Jeugdzaken. Hij blijft dat tot 2007.

Sport & Gezondheid/Hobby & Lifestyle

Geen feed gevonden

Trombose

D Reizen

Drogisterij