Typography

023 Heemstede Politiek & Maatschappij, Statushouders – De gemeente Heemstede onderzoekt een aantal locaties waar zij 15-20 extra statushouders tijdelijk kan huisvesten. Het kabinet en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deden een oproep aan provincies en gemeenten voor extra opvangplekken. Gemeente Heemstede neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zodat de AZC’s waar statushouders nu verblijven weer doorstromen en ruimte krijgen voor de opvang van vluchtelingen.

Burgemeester Astrid Nienhuis; “Het is onze morele plicht om bij te dragen. Al hebben we geen grote locaties beschikbaar, iedere statushouder die we een veilige plek kunnen bieden is daarmee geholpen. Alle creatieve ideeën om deze mensen op te vangen en te ondersteunen zijn welkom”.

Online-ideeën -bijeenkomst
Op donderdag 2 december van 19.30-21.00 uur organiseert gemeente Heemstede een online ideeën bijeenkomst waar inwoners ideeën of suggesties voor opvang en ondersteuning van statushouders kunnen delen met de burgemeester, wethouder Annelies van der Have en medewerkers van de gemeente. Aanmelden kan via www.wijmakenheemstede.nl/statushouders of door het scannen van de bij dit artikel bijgesloten QR-code.

De gemeente onderzoekt locaties die snel gebruikt kunnen worden en zonder veel aanpassingen bewoonbaar zijn voor 15-20 statushouders. Statushouders zijn asielzoekers die een vergunning hebben om in Nederland te wonen en te werken.

Net als iedere andere gemeente heeft Heemstede een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De Rijksoverheid bepaalt hoeveel vergunninghouders een gemeente moet huisvesten en dat is afhankelijk van het inwoneraantal. Heemstede heeft voor 2021 aan haar taakstelling voldaan.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice