Politiek & Maatschappij

 • 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - De politieke partijen trappen de gemeenteraadsverkiezingen af met het plakken van de verkiezingsposters op 29 januari om 13.00 uur, voor het raadhuis. De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 16 maart plaats.

 • 023 Haarlem Politiek & Maatschappij - Gemeente Haarlem heeft haar begroting bekend gemaakt voor 2023 en voor meerpersoonshuishoudens in Haarlem gaan heffingen voor afvalstoffen en riolering omhoog. Aan de andere kant gaat de gemeente meer steun geven aan Haarlemmers die dat nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energietoeslag.

 • 023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij - De Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) heeft op verzoek van de gemeenteraad van Haarlemmermeer een onderzoek gedaan naar het beleid en de kosten voor jeugdzorg. Tussen 2018 en 2020 stegen de kosten voor jeugdzorg in Haarlemmermeer met 34%. Dit komt vooral doordat meer jongeren een beroep doen op jeugdzorg én de kosten per jongere stijgen. De RKC vindt dat het beleid voor jeugdzorg geen heldere doelen bevat.

 • 023 Haarlem Politiek & Maatschappij - Het college van B en W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om samen met bedrijven het C-district door te ontwikkelen. Deze innovatie hub heeft het MAAK-terrein als uitvalsbasis. Dat ligt ten zuidwesten van de Waarderpolder.

 • 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - Na regelmatig overleg zijn de schenker, de gemeente en de architecten het eens geworden over het definitieve ontwerp van de “Nieuwe Belvedère’. De wensen van de schenker zijn verwerkt in de materialisatie en het definitieve ontwerp. Ook de bestemmingsplanprocedure, die de herbouw van de uitkijktoren in het Groenendaalse Bos mogelijk maakt, is in gang gezet.

 • 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - Democratie is van ons allemaal. In het voorjaar heeft Frank Wildschut van de ‘Begeleidingsgroep Quick Scan Lokale Democratie’ een Quick scan gedaan van de Heemsteedse democratie en ook inwoners gevraagd wat er goed gaat en wat er beter kan.

 • 023 Politiek & Maatschappij - Na de eerste verkennende gesprekken die zijn gevoerd wordt een volgende stap gezet in het formatieproces. Oud burgemeester, wethouder en Tweede Kamerlid Pieter Litjens wordt de (in)formateur die het proces voor de formatie in Haarlemmermeer gaat begeleiden.

 • 023 Haarlem Politiek & Maatschappij - Het zakenevenement op Prinsjesdag in Haarlem is met 190 gasten volgeboekt. Dit was bij de acht eerdere edities ook al het geval, maar dit jaar is het vroeger dan ooit. Op dinsdag 20 september komen ondernemers en bestuurders uit het regionale bedrijfsleven bij elkaar in de Philharmonie.

 • 023 Heemstede Politiek & Maatschappij, Statushouders – De gemeente Heemstede onderzoekt een aantal locaties waar zij 15-20 extra statushouders tijdelijk kan huisvesten. Het kabinet en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deden een oproep aan provincies en gemeenten voor extra opvangplekken. Gemeente Heemstede neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zodat de AZC’s waar statushouders nu verblijven weer doorstromen en ruimte krijgen voor de opvang van vluchtelingen.

 • 023 Haarlem Politiek & Maatschappij - 32 jongeren namen woensdag 10 november in het provinciehuis in Haarlem deel aan het jeugddebat.

 • 023 Haarlem Politiek & Maatschappij - Zaterdag 22 januari kun je, tijdens de landelijke politieke vrouwendag, kennismaken met raadsleden uit Haarlem.In een online bijeenkomst kun je in gesprek met de dames uit de raad. Ze vertellen onder andere over de gemeenteraad, over de combinatie privé, werk en raadslid zijn, waarom ze de politiek zijn ingegaan en wat de politiek leuk en soms ook minder leuk maakt. Je krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen. De online bijeenkomst is van 14.00 uur tot 15.30 uur.

 • 023 Haarlem Politiek & Maatschappij - Kent of bent u iemand die een mooi initiatief heeft voor de buurt? Meldt dit initiatief dan aan en maak kans op de Participatieprijs 2022! Op donderdag 9 juni reikt de Participatieraad van Haarlem deze jaarlijkse prijs uit voor het beste burgerinitiatief.

 • 023 Heemstede Politiek & Maatschappij/Wonen - Op 19 oktober jl. heeft het college besloten om de ligplaats voor de Olifant in het Heemsteedse kanaal te verplaatsen naar een plek in het verlengde van de Mathijs Vermeulenlaan. Deze ligplaats ligt op circa 70 meter van complex het Spaarneborgh en circa 30 meter van het complex Von Brucken Focklaan. Hiermee is er een grotere afstand tot het complex Spaarneborgh zonder dat het uitzicht vanuit het complex aan de Von Brucken Focklaan tekort wordt gedaan.

 • 023 Zandvoort Politiek & Maatschappij – In Zandvoort is een nieuwe politieke partij opgericht met de welsprekende naam ‘ZEE’ (Zandvoort Echt Eén). Een belangrijk doel dat deze partij nastreeft is eensgezindheid, een hoogwaardiger democratie, minder polarisatie en meer transparante en eensgezinde besluitvorming voor en door alle Zandvoortse bestuurders, inwoners en ondernemers.

 • 023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij - Het Team Onderzoek & Statistiek van de gemeente Haarlemmermeer heeft op verzoek van de griffie voor de vierde maal onderzoek gedaan naar de verkiezingsopkomst in Haarlemmermeer.

 • 023 Politiek & Maatschappij, Participatie - Zinvol werken, mee doen in de samenleving, collega’s hebben, arbeidsritme opdoen, het voorbereiden op de terugkeer in de (werkende) maatschappij. Zo maar een paar doelen voor burgers in de regio Haarlem. Om je te oriënteren is er nu de Participatiekrant. Op 24 pagina’s bieden 40 organisaties informatie over hoe je mee kunt doen met allerlei soorten werkactiviteiten. Met een oplage van 6.000 kunnen heel veel mensen worden bereikt.

 • 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - U weet als geen ander wat belangrijk is voor uw buurt of voor Heemstede. De gemeente zoekt naar nieuwe manieren om u als inwoner daar meer direct bij te betrekken. Graag willen we samen met u inspiratie opdoen, experimenteren en leren. Daarvoor gaan we in gesprek met een gevarieerde groep inwoners die een goede afspiegeling is van de Heemsteedse samenleving. Denkt u mee over het versterken van onze lokale democratie?