Typography

023 Zandvoort Politiek & Maatschappij – In Zandvoort is een nieuwe politieke partij opgericht met de welsprekende naam ‘ZEE’ (Zandvoort Echt Eén). Een belangrijk doel dat deze partij nastreeft is eensgezindheid, een hoogwaardiger democratie, minder polarisatie en meer transparante en eensgezinde besluitvorming voor en door alle Zandvoortse bestuurders, inwoners en ondernemers.

ZEE werd opgericht door deelnemers aan de cursus Politiek Actief van de gemeente en enkele sympathisanten. Men is niet tevreden over het functioneren van de huidige lokale politiek en de kwaliteit van het bestuur en dus is men vastbesloten hier verandering in aan te brengen.

Zandvoort staat de komende jaren voor fundamentele politieke keuzes met betrekking tot onder meer de wooncrisis, armoede en daarmee gepaard gaande ongelijkheid, de ontwikkeling van Zandvoort als toeristische badplaats en niet te vergeten de ambtelijke fusie met Haarlem. Daarom moeten volgens ZEE ‘partijbelangen ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van het dorp’, aldus het persbericht waarmee de partij zich presenteerde.

Inmiddels staat van vijf leden van de nieuwe partij vast dat zij op de kieslijst komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart. Drie van hen vormen het bestuur van ZEE. Voorzitter is bedrijfseconoom Arie Griffioen (68), student bedrijfskunde Mirko Gerrits (20) is secretaris en penningmeester is digitaliserings-strateeg bij de Provincie Noord-Holland Marcel Sukel (55). Ook mantelzorger Rhea Hazenberg (61) vrijwilliger bij een groot lokaal doel en Mira Schrijnemaekers (47) stellen zich verkiesbaar.

“We zijn allen nieuwe gezichten in de Zandvoortse politiek. Dat is ook een bewuste keuze. We willen geen kandidaten op de lijst die reeds een lokaal politiek verleden met zich meedragen. Als je het anders wilt doen, moet je geen oud zeer meeslepen”, aldus secretaris Marcel Sukel die al bijna vijftien jaar in dienst is bij de Provincie Noord-Holland en uit ervaring goed weet hoe het werkt in de politiek.

Het definitieve verkiezingsprogramma krijgt de komende weken gestalte.“Ons speerpunt is zorgvuldige en transparante besluitvorming en een andere bestuurscultuur. We gaan ons dus niet op voorhand uitspreken over bijvoorbeeld de ambtelijke fusie met Haarlem. Daar is het veel te complex voor. We wachten eerst de definitieve evaluatie af, gaan dan met inwoners en belanghebbenden in gesprek en zullen dan tot een afgewogen oordeel komen. Liever een goed dan een haastig besluit”, zegt Sukel, die nog wel kwijt wil dat de partij een voorstander is van het bindend referendum.

De partij hoopt op het behalen van maar liefst vier zetels de komende verkiezingen en is voornemens om daar hartstochtelijk campagne voor te voeren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze nieuwe Zandvoortse politieke partij? Ga dan naar www.partij-zee.nl 

Bronnen: Gemeente Zandvoort, Zandvoortse Courant

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice