Typography

023 Heemstede Politiek & Maatschappij - Na regelmatig overleg zijn de schenker, de gemeente en de architecten het eens geworden over het definitieve ontwerp van de “Nieuwe Belvedère’. De wensen van de schenker zijn verwerkt in de materialisatie en het definitieve ontwerp. Ook de bestemmingsplanprocedure, die de herbouw van de uitkijktoren in het Groenendaalse Bos mogelijk maakt, is in gang gezet.

Wethouder Annelies van der Have: ‘We zijn blij dat we er uit gekomen zijn’. Het heeft wat langer geduurd dan verwacht omdat de wederzijdse verwachtingen niet op één lijn lagen. Met aanpassingen in kleur- en materiaalgebruik zijn we nu gekomen tot een ontwerp dat tegemoet komt aan de wensen van de schenker én voldoet aan de eisen van veiligheid, inpassing in de omgeving en beperkt onderhoud en de kosten.

Het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwe Belvedère ligt, na de bespreking op 9 december in de Commissie Ruimte, 6 weken ter inzage. De verwachting is dat in juni 2022 het bestemmingsplan in werking treedt.

Er wordt gewerkt aan een maquette van de nieuwe Belvedère voor in de hal van het Raadhuis zodat alle inwoners kunnen zien hoe de Belvedère er uit komt te zien. Ook plaatst de gemeente een bord op de plek waar de uitkijktoren komt zodat alle wandelaars zien hoe het straks wordt.

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice