Opening politiek seizoen PvdA Haarlem

023 Haarlem Politiek - De vakanties zijn voorbij, het politieke seizoen is weer begonnen. PvdA Haarlem luidt het seizoen in met ‘Onderwijs’ als thema. In een korte talkshow onder leiding van Marceline Schopman verkent de PvdA een paar vragen, samen met enkele gasten.

Lees meer...

023 Bloemendaal Politiek - Wethouder Tames Kokke heeft zich teruggetreden uit het college van Burgemeester & Wethouders in Bloemendaal. Tames was van 2006 – 2010 fractievoorzitter, en vanaf 2010 wethouder. Tot 2014 was hij binnen het college verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Financiën, Belastingen, Eigendommen en Sport.

Lees meer...

023 Haarlem Politiek - Donderdag 11 juni jl. heeft de gemeenteraad van Haarlem de motie 'Vreemd: Vaktherapie, tussen wal en schip’ aangenomen. Hierdoor  wordt het mogelijk dat ouders met een HaarlemPas en een verwijzing van het CJG de therapie van hun kind vergoed gaan krijgen via de gemeente.

Lees meer...

023 Haarlem Politiek - De Participatiewet is vanaf 1 januari 2015 van kracht. De sociale werkvoorziening  houdt hierdoor op te bestaan. Momenteel worden diverse mogelijkheden verkend voor andere vormen van beschut werk. De PvdA Haarlem vindt het belangrijk dat mensen met een arbeidsbeperking in beeld zijn en perspectief hebben. De PvdA fractie heeft samen met een aantal actieve leden werkbezoeken afgelegd. Daaruit is de visie voor meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking ontstaan.

Lees meer...

Drinkwaterbedrijf PWN en netwerkbedrijf Liander in uitverkoop?

023 Haarlem Politiek - De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen in het geheim over het verdrag TTIP, het Trans Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag, om samen een vrijhandelszone te vormen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de provincie Noord-Holland, zoals het moeten privatiseren van drinkwaterbedrijf PWN of het kwijtraken van haar zeggenschap bij netbeheerder Liander. De Partij voor de Dieren en de SP willen dat de provincie zich verzet tegen TTIP.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen