023 Heemstede Economie & Duurzaamheid - De gevolgen van de Coronacrisis zijn ingrijpend. Eén van de instrumenten waarmee de gemeente Heemstede, afdeling Sociale Zaken u misschien kunnen helpen is de dienstverlening van Over Rood.

Lees meer...

023 Haarlem Opleiding, wetenschap, onderwijs - De Corona crisis en de economische gevolgen zijn heel belastend voor jongeren. Onderwijs en werkgelegenheid staan stevig onder druk. Vooral voor jongeren die wat moeilijker hun weg via  scholing en ontwikkeling naar een serieuze, betaalde baan kunnen vinden, is deze tijd erg lastig. Vier bedrijven in de regio Haarlem bieden samen een passend aanbod voor deze jongeren in kwetsbare posities. Het aanbod betreft: stages, scholing, arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk en regulier werk.

Lees meer...

Deel 2: Particulier MBO in Nederland
Deel 3: MBO4Leisuresports, een voorbeeld van particulier MBO-onderwijs
Deel 4: MBO4Leisuresports, vragen over de opleiding

NL Magazine Educatie- Dit artikel is het eerste in een serie over het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) in Nederland. In deze serie gaan we van het brede aanbod in het vervolgonderwijs door naar juist een specifiek voorbeeld, een particuliere MBO-opleiding (MBO4Leisuresports) om de verscheidenheid op het onderwijsgebied aan te tonen.

Lees meer...

Meer artikelen...

Economie & Duurzaamheid

Economie & Duurzaamheid

20 mei 2022

Categorie Economie & Duurzaamheid op NLMagazine

coolblue

Greenchoice

Yarden