Typography

023Heemstede Maatschappij - Veel inwoners zetten zich in voor hun dorp, straat of buurt. Dat kunnen kleine acties zijn zoals het organiseren van een buurtfeest. Maar ook initiatieven om het dorp klimaatbestendiger, energiezuiniger of veiliger te maken zijn in ontwikkeling. De gemeente Heemstede stimuleert en ondersteunt initiatieven en roept iedereen op om te komen met nieuwe ideeën.

Wethouder Annelies van der Have: ”Bewoners hebben vaak hele goede ideeën. Niet alles kan, maar we zoeken altijd naar een oplossing of een alternatief. Wij kunnen ze daarbij op weg helpen. Bijvoorbeeld door contact te leggen tussen bewoners. Of dat bewoners het samen met andere organisaties oppakken. Het is overigens wel zo dat als je een idee inbrengt dit ook betekent dat je het initiatief zelf oppakt of meewerkt aan het realiseren ervan.”

Ondersteuning
Inwoners met een idee of initiatief voor (een deel van) Heemstede kunnen mogelijk een financiële bijdrage tot maximaal 3000 euro ontvangen uit het budget bewoners/buurtinitiatieven.

Meer informatie
Op www.heemstede.nl/idee staat meer informatie over het indienen en realiseren van kleine en grote initiatieven, en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Ook staat hier een contactpersoon vermeld zodat bewoners eerst even kunnen overleggen, advies vragen over hun plannen of een vraag kunnen stellen.

Politiek & Maatschappij

Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek

19 oktober 2019

Categorieën Politiek Maatschappij Wetenschap Techniek op NLmagazine

Trombose

coolblue

Greenchoice

Aanbevolen artikelen