Typography

023 Haarlem Sport - Wanneer je in Haarlem woont kan het je eigenlijk niet ontgaan. Want van alle steden heeft ‘onze’ stad er de meeste van: honk- en softbalvelden en hun bijbehorende verenigingen. En dan hebben we het nog niet eens over het grootste tweejaarlijkse honkbalevenement wat Haarlem rijk is. Kortom, Honkbal houdt van Haarlem. En dit mag zo blijven. Een van de grootste verenigingen die Nederland kent, Kinheim, heeft de afgelopen jaren een behoorlijke omslag gemaakt. In het Pim Mulier sportpark richt Kinheim zich nu op het doorontwikkelen van jeugd, om zo een stabiele basis te creëren voor de toekomst.

Kinheim vaart een nieuwe koers
Kinheim is op verschillende fronten bewust een nieuwe weg in geslagen. De eerste zichtbare verandering was twee jaar terug, toen besloten werd het eerste honkbalteam terug te trekken uit de hoofdklasse om in de overgangsklasse te gaan spelen. Na jarenlang in de hoofdklasse meegespeeld te hebben voor de prijzen, was dit een keuze die niet (meteen) door iedereen werd begrepen. Michel Lub, speler van het ‘Driemteam’ (heren 3), jeugdcoach en bestuurslid, vertelt mij bevlogen over de nieuwe koers.

Kinheim en hoofdklasse honkbal zijn zo lang samengegaan, ik kan me voorstellen dat het terugtrekken van het eerste team een moeilijke keuze is geweest.
“De keuze op zich was niet moeilijk, want het was de enige juiste keuze. De ingewikkeldheid van zo’n beslissing kwam van het sentiment wat eromheen zit. Maar het afbreukrisico was te groot: we hadden een jong team over met veel spelers onder de twintig jaar, nadat een aantal dragende en meer ervaren spelers de keuze hadden gemaakt om elders te gaan honkballen. Het zou niet de juiste keuze zijn voor zowel onze spelers als voor onze tegenstanders. Daarbij kwam vervolgens ook het financiële aspect en moesten we helaas concluderen dat dit onvoldoende stabiel was. We hebben de keuze goed kunnen motiveren naar iedereen die Kinheim een warm hart toe draagt. Het nam niet alle emoties weg, maar het gaf wel duidelijkheid. Als vereniging maak je deze keuze liever niet, maar we vinden het nog altijd de enige juiste beslissing die genomen is.”

 

Hoe kijken jullie terug op het afgelopen seizoen?

“Vooral met veel trots op hoe de jonge groep spelers zich heeft gemanifesteerd in de overgangsklasse. Dat was boven verwachting, de spelers hebben als team een goede prestatie neergezet en bovenin goed meegedraaid. Dat geeft vertrouwen. Als totale vereniging hebben we ook een heel goed jaar gedraaid, zowel op sportief als op financieel gebied. Er zijn ontzettend veel mooie wedstrijden gespeeld en gezellige activiteiten geweest. We vinden het belangrijk, vanuit het sociale aspect, om mensen bij elkaar te krijgen. Leden moeten het leuk hebben op een verenging, er graag komen. Aan dit ‘clubgevoel wordt hard gewerkt.”

Leden verbinden aan je club is belangrijk, vooral in een tijd waarin meerdere verenigingen worstelen om het ledental op peil te houden. Wat doen jullie precies om ervoor te zorgen dat het clubgevoel sterker wordt binnen Kinheim? “Hier zijn we erg actief mee bezig. Het past ook binnen de nieuwe missie die we met elkaar hebben geformuleerd. Zo organiseren we toernooien en geven clinics voor de jeugd. Maar ook de bbq’s in een informele en gezellige sfeer, terwijl het eerste team dan een wedstrijd speelt. Daarnaast worden er ook vanuit de sponsorcommissie evenementen georganiseerd, zoals ‘haringhappen’ en een golftoernooi. We hebben een volle evenementenkalender en daar zijn we heel blij mee.”  

Als club willen jullie dus graag vooruitkijken en is er een duidelijke visie gericht op de toekomst, vertel! “We zijn ambitieus: het eerste honkbalteam moet weer terug naar de Hoofdklasse, maar wel op een verantwoorde manier. Dus niet ‘zo snel mogelijk’, terwijl de rest van de club er nog niet klaar voor is en er geen stevig, financieel, fundament staat. Er is hard gewerkt aan een beleidsplan voor de komende jaren. We hebben een heldere missie: Kinheim wil een hechte en sociale honk- en softbalvereniging zijn waar topsport en breedtesport elkaar versterken. Om dat te kunnen realiseren richten we ons op drie pijlers: topsport, breedtesport en sociaal-maatschappelijk. De komende drie jaar richten we ons op het waarmaken van onze missie. We zijn hard bezig met het neerleggen van een solide basis, om de komende jaren als vereniging op door te ontwikkelen.”

Waar staat Kinheim over pakweg vijf jaar als het aan de club ligt?

“Heel concreet: op topsportniveau doen we zowel bij de senioren als de A-lijn (eerste jeugdteams) mee om de kampioenschappen. In de hoofdklasse draaien we mee met de top, zoals we dat al zo lang doen. Ook hebben we onszelf als doel gesteld dat we als vereniging vertegenwoordigd zijn in het Nederlands Team, de AAA (U18), de AA (U15) en de Baseball Academy. Qua breedtesport willen wij naar een stabiel fundament van driehonderd actieve leden. Iedere honk- en softballer moet op zijn of haar niveau kunnen spelen en zich verder ontwikkelen. Wat we belangrijk vinden is dat doorstroom naar de A-lijn mogelijk moet zijn, zodat spelers een perspectief hebben om door te groeien; voor onze softballeden staat dit hoog op de agenda. En bovenal willen we dat alle leden zich thuis- en betrokken voelen bij de vereniging. Met veel plezier samen wedstrijden spelen en bekijken, dát is het doel. Van wat ik nu zelf al zie en hoor, gaat dit de goede kant op.

Sport & Gezondheid/Hobby & Lifestyle

Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid

20 januari 2021

Categorieën Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid op NLmagazine

Vitamines & Supplementen & Gewicht

Trombose

D Reizen

Drogisterij