023 Heemstede Politiek & Maatschappij, Statushouders – De gemeente Heemstede onderzoekt een aantal locaties waar zij 15-20 extra statushouders tijdelijk kan huisvesten. Het kabinet en Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deden een oproep aan provincies en gemeenten voor extra opvangplekken. Gemeente Heemstede neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zodat de AZC’s waar statushouders nu verblijven weer doorstromen en ruimte krijgen voor de opvang van vluchtelingen.

Lees meer...

023 Heemstede Politiek en Maatschappij Op woensdag 24 november om 19.25 uur zullen de burgemeester van Heemstede en leden van Soroptimist International, Zonta en VVAO de oranje verlichting van het raadhuis en het molentje van Groenendaal symbolisch aansteken. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor ‘Orange the world’, de jaarlijkse wereldwijde campagne waarin 16 dagen lang actie wordt gevoerd om geweld tegen vrouwen te stoppen.

Lees meer...

023 Heemstede Verkeer & Vervoer - In de herfstvakantie voert de gemeente werk aan het asfalt uit tussen de Johan Wagenaarlaan en Cruquiusweg. Het werk vindt plaats van maandag 18 tot en met donderdag 21 oktober, met een mogelijke uitloop naar de vrijdag. Om het werk enerzijds zo snel mogelijk te doen en anderzijds de drukke ochtendspits te ontlasten, wordt er gewerkt van ‘s morgens 9 uur tot uiterlijk 5 uur in de nacht.

Lees meer...

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij - De Rekenkamercommissie Haarlemmermeer (RKC) heeft op verzoek van de gemeenteraad van Haarlemmermeer een onderzoek gedaan naar het beleid en de kosten voor jeugdzorg. Tussen 2018 en 2020 stegen de kosten voor jeugdzorg in Haarlemmermeer met 34%. Dit komt vooral doordat meer jongeren een beroep doen op jeugdzorg én de kosten per jongere stijgen. De RKC vindt dat het beleid voor jeugdzorg geen heldere doelen bevat.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice