Dinsdag 6 april in commissie Samenleving - 023 Heemstede Politiek & Maatschappij - Om de gevolgen van de coronacrisis in Heemstede zoveel mogelijk te herstellen, stelt het college van B&W een verlenging en uitbreiding van lokale steunmaatregelen voor. Ook in Heemstede heeft de coronacrisis in verschillende opzichten zijn weerslag, zoals op economisch, sociaal-maatschappelijk en financieel gebied.

Lees meer...

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij - Dinsdag 23 februari jl. zijn raadslid Jeanette Koolmoes en fractie-assistent Jennifer van Os op pad geweest om opnieuw boodschappen in te kopen voor de Voedselbank Haarlemmermeer. Door de warme reacties van HAP leden en hun gulle giften ten tijde van de Voedselbankactie in december 2020, had de lokale partij nog wat geld in de pot zitten. Destijds besloot het bestuur dit pas uit te geven in het nieuwe jaar, omdat er in december meerdere andere acties voor de Voedselbank waren.

Lees meer...

023 Hoofddorp Politiek & Maatschappij – De hoofddorpse politieke partij HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek) schreef onlangs een brief aan het College van Burgemeetser en Wethouders waarin zij gewag maakt over de consequenties ten aanzien van de financiële terugvorderingen door de inwoners en lokale ondernemers uit Hoofdorp.

Lees meer...

23 Hoofddorp Politiek & Maatschappij - Gezien de vele aangemelde actualiteitsvragen van donderdag 4 maart j.l., heeft de fractie van HAP (Haarlemmermeerse Actieve Politiek) besloten om het College van Burgemeester en Wethouders schriftelijk aanvullende vragen in te dienen.

Lees meer...

Meer artikelen...

Politiek & Maatschappij Wenschap & Techniek

Trombose

coolblue

Greenchoice